Viziune

România poate deveni mai credibilă pe plan internațional în primul rând, sporindu-și influența în UE. Menținând o necesară continuitate în liniile sale generale, redinamizarea acțiunii externe a României se va face pornind de la ancorarea într-un set clar de valori, cultivând predictibilitatea și asumând obiective cu un contur clar.

Diplomația este unul dintre domeniile care pot contribui în mod semnificativ la consolidarea reputației României, pentru a transforma țara noastră într-un pol de stabilitate și furnizor regional de securitate, cu un impact pozitiv asupra creșterii prosperității și securității naționale.

Pentru a îmbunătăți modul de fundamentare a deciziilor de politică externă, e nevoie de ameliorarea modului în care are loc recrutarea și managementul carierei corpului diplomatic și consular, regândirea taliei misiunilor diplomatice, însoțite de sporirea și eficientizarea folosirii resurselor administrative și financiare.