Principii și obiective gnerale

Politica externă a României trebuie să se ghideze după o serie de principii asumate fără echivoc:

 • Principiile și normele de drept internațional trebuie să constituie referința pentru orice acțiune din domeniul politicii externe, alături de principiul ordinii internaționale bazată pe reguli.
 • Principiul cooperării (strategice). Politica externă a Romaniei va fi deschisa cooperării în plan internațional în jurul unor valori în comun: democrație, respectul pentru drepturile omului și pentru valorile pe care se întemeiaza Uniunea Europeană.
 • Principiul cooperării multilaterale. România trebuie să susțină ferm și constant sistemul instituțional multilateral și principiile dreptului internațional.
 • Principiul proactivității. La nivelul tuturor polurilor de decizie trebuie acționat pentru ca România să participe activ la politica internațională.
 • Principiul promovării integrării europene în vecinătatea României. Țara noastră trebuie să asume în mod clar susținerea eforturilor țărilor din vecinătate (Balcanii de Vest) în sensul apropierii de Uniunea Europeană, singura soluție pentru a asigura stabilitate în regiune.
 • Principiul protejării drepturilor cetățenilor români din afara granițelor. România trebuie să depună toate eforturile pentru a obține garanții și a se asigura că cetățenii români care muncesc sau studiază în diaspora beneficiază de toate drepturile și libertățile.
 • Principiul competenței. Pentru a îmbunătăți modul de fundamentare a deciziilor de politică externă, e nevoie ca la nivelul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) să existe o recrutare și un management de carieră pentru corpul diplomatic și tehnic care să șteargă ultimele rămășițe ale regimului totalitar și să ancoreze în totalitate această instituție în prezent.
 • Principiile eficienței și eficacității. Este nevoie de regândirea dimensiunii, distribuției și rolului misiunilor diplomatice, dar și de sporirea și eficientizarea folosirii resurselor administrative și financiare.

Aceste principii vor putea fi realizate numai dacă diplomația românească asumă o serie de obiective generale, dintre care:

 • Consolidarea și diversificarea conținutului parteneriatelor strategice cu marile democrații.
 • Sporirea rolului jucat în mecanismele de decizie și de acțiune externă europeană.
 • Acțiuni robuste în domenii precum intervenția umanitară și asistența pentru dezvoltare, prin promovare economică, științifică și culturală în relațiile bilaterale.
 • Consolidarea rolului jucat în parcursul european al vecinilor, cu precădere al Republicii Moldova.
 • Crearea unui mecanism de susținere a diplomaților români pentru a candida cu succes la poziții de reprezentare și management în instituții europene și internaționale.