Principii și obiective generale

  • Principiul integrării. Sistemul național de apărare va trebui să fie deplin integrat în sistemul NATO și în viitorul sistem de apărare european, ceea ce înseamnă compatibilizarea deplină a capabilităților militare, în toate componentele acestora (echipamente, doctrină, instruire etc). Similar, politica de securitate și apărare trebuie să se integreze în politicile publice conexe, începând de la politica externă și până la cea de protejare a mediului. O atenție deosebită trebuie acordată aspectelor legate de infrastructură (domeniu absolut deficitar), de amenajare a teritoriului și de pregătire a populației, inclusiv prin refacerea unui corp de rezerviști funcțional.
  • Principiul coordonării. Politica de apărare a țării trebuie coordonată cu politica generală de securitate, dar și cu politicile administrative, în vederea asigurării unei participări eficiente a societății la efortul de apărare.
  • Principiul controlului democratic civil. Întregul sistem național de apărare se află sub controlul democratic civil, asemenea tuturor statelor aliate. În speță, acest control este exercitat de către parlament, președinte, guvern, precum și de conducătorii civili ai instituțiilor din domeniu.
  • Principiul rezilienței. Structura sistemului și procedurile aplicate vor asigura reziliența la nivel individual, de grup sau de organizație.
  • Principiile competenței și meritocrației. Atât accesul persoanelor în organismul militar, cât și promovarea acestor persoane va avea loc exclusiv pe baza unor criterii transparente, a monitorizării activității și a rezultatelor anterioare.
  • Principiul coerenței. Capabilitățile de apărare vor fi reformate sau create cu respectarea integrală a tuturor componentelor capabilității, astfel încât să poată deveni operațională și eficace.

Obiective generale:

  • Modernizarea accelerată a sistemului național de apărare, respectându-se riguros cerințele de compatibilitate și interoperabilitate cu armatele aliate, astfel încât profilul României să fie în concordanță cu statutul în cadrul NATO și UE.
  • Integrarea armonioasă a sistemului național de apărare în societatea românească astfel încât acesta să fie deplin adaptat condițiilor economice și culturale, dar absolut compatibil cu cerințele europene.