Principii

Principiile pe care se sprijină viziunea de politici europene a PLUS sunt:

  • Principiul angajamentului ferm pentru respectarea valorilor europene, valori care fac parte din identitatea de bază a PLUS și de care majoritatea societății românești este profund atașată;
  • Principiul consistenței și coerenței între politica internă și cea europeană: atât obiectivele politicilor naționale, cât și obiectivele politicilor europene își au sursa în obiectivele de țară și de aceea ele trebuie să fie dezvoltate în mod coordonat;
  • Principiul recunoașterii politicilor europene ca politici interne: politicile naționale și cele europene sunt politici interne prin care se pun în aplicare, în mod coordonat, obiectivele de țară;
  • Principiul competenței: politicile europene presupun atât capacități înalte de reprezentare și negociere, cât și un nivel ridicat de cunoaștere tehnică și de aceea competența în realizarea acestora este esențială;
  • Orientarea către cetățean: credem că politicile europene trebuie să fie proiectate în așa fel încât să servească în primul rând cetățenii, cu implicarea cetățenilor și comunicate în mod eficient către un public cât mai larg;
  • Principiul transparenței decizionale: credem că obiectivele de politici europene trebuie să fie larg dezbătute în societate, iar mandatele de poziționare și negociere trebuie să fie transparente;
  • Principiul subsidiarității: deciziile trebuie să fie luate cât mai aproape de cetățean, de beneficiarul sau de subiectul acestora.