Obiective și direcții de acțiune

COMPATIBILITATEA NATO

Obiectiv: Proiectarea unei armate a României deplin compatibilă cu celelalte armate din NATO.

Direcții de acțiune:

 • Realizarea unei analize strategice a apărării, profesionistă (eventual cu sprijin aliat) și realistă, care să fotografieze fidel starea actuală și să identifice capabilitățile necesare realizării obiectivelor;
 • Prioritizarea capabilităților în funcție de necesitățile apărării naționale și ale alianțelor din care facem parte;
 • Descrierea variantelor de realizare a capabilităților prioritare, luând în considerare toate componentele unei capabilități.

MODERNIZAREA ARMATEI

Obiectiv: Modernizarea Armatei conform proiectului asumat

Direcții de acțiune:

 • Alegerea variantelor de capabilitate militară pe baza analizei comparative, prin dezbaterea și aprobarea la nivelul legal, dar ținând seama de punctele de vedere ale domeniilor și/sau categoriilor de forțe interesate;
 • Planificarea în detaliu a capabilităților și bugetarea acestora în concordanță cu planul aprobat;
 • Implementarea planului de realizare și punerea în funcțiune a capabilităților militare.

COOPERAREA CU ARMATELE ALIATE

Obiectiv: Intensificarea cooperării cu armatele aliate

Direcții de acțiune:

 • Constituirea unui grup de experți, dedicat cooperării cu NATO, UE și statele membre, care să propună politici de cooperare bilaterală sau multilaterală;
 • Participarea continuă și efectivă la procesul de elaborare a politicilor de securitate și apărare ale NATO și ale Uniunii Europene și promovarea intereselor naționale în aceste structuri.

TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL MILITAR

Obiectiv: Intensificarea transferului tehnologic dinspre țările aliate în domeniul militar.

Direcții de acțiune:

 • Analiza detaliată a industriei de apărare românești actuale și luarea de măsuri ferme pentru rentabilizarea și dezvoltarea acesteia;
 • Negocierea unor componente importante de transfer tehnologic cu ocazia tuturor achizițiilor importante în domeniul militar, atât pentru întreprinderile viabile deja existente, cât, mai ales, pentru firme noi dedicate tehnologiilor moderne;
 • Facilitarea și dezvoltarea accesului firmelor private la aceste tehnologii și deschiderea accesului acestora la comenzile de stat.

COLABORAREA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII

Obiectiv: Proiectarea și punerea în operă a unui sistem performant de colaborare inter-instituțională în domeniul securității și apărării

Direcții de acțiune:

 • Actualizarea legislației în domeniul securității și apărării, pentru a elimina multiplele neconcordanțe din legile actuale;
 • Crearea și funcționarea unor organisme comune, care să permită comunicarea eficace între instituțiile din domeniu și să fundamenteze deciziile;
 • Crearea unui sistem de gestionare a datelor comune, care să permită eliminarea contradicțiilor și redundanțelor.

INFRASTRUCTURĂ ȘI APĂRAREA TERITORIULUI

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii critice în relație cu pregătirea pentru apărare a teritoriului.

Direcții de acțiune:

 • Definirea cu claritate a elementelor prioritare de infrastructură și cooperarea cu autoritățile locale pentru menținerea acestora la standarde corespunzătoare;
 • Atragerea firmelor private în procesul de pregătire a teritoriului pentru apărare și în cel de trecere la producție pentru apărare atunci când conjunctura cere acest lucru;
 • Stimularea industriilor creative pentru domenii conexe sistemului național de apărare.

CARIERA ȘI COMPETENȚA MILITARĂ

Obiectiv: Creșterea competenței specifice a militarilor și revenirea la o carieră predictibilă

Direcții de acțiune:

 • Analiza structurii actuale a organismului militar și identificarea necesarului de cadre, precum și profilul persoanelor potrivite pentru a ocupa locuri în sistem;
 • Promovarea intensă a profesiei militare, în primul rând prin cunoașterea teoretică și practică a acestei profesii;
 • Stabilirea unor standarde clare și imuabile pentru accesul persoanelor în sistemul național de apărare și pentru promovarea în carieră pe considerente de performanță.

PREGĂTIREA POPULAȚIEI PENTRU APĂRARE

Obiectiv: Pregătirea eficientă a populației pentru apărare și crearea unui corp de rezerviști funcțional

Direcții de acțiune:

 • Protejarea și promovarea valorilor și intereselor naționale și europene în toate ciclurile sistemului de învățământ;
 • Instruirea (la cerere) a tinerilor în domeniul militar, în diverse variante, finanțată din bugetul de stat alocat apărării;
 • Recrutarea din rândurile tinerilor instruiți la cerere și pregătirea intensivă a acestora pentru a deveni rezerviști.