România actor european și garant al securității regionale

La peste 10 ani de la aderarea în UE, România nu a reușit să-și formeze un profil de stat membru activ și implicat, capabil să își definească prioritățile la nivel european și să le poată pune în aplicare. Țara noastră a avut în majoritatea perioadei de după aderare o abordare mai degrabă reactivă, tipică unui stat candidat, cu o participare activă redusă în ceea ce privește definirea politicilor europene, precum și implementarea lor.

Afaceri europene

Afaceri europene

Introducere

Dragă cititorule!

Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos.

PLUS are convingerea că o promisiune politică responsabilă pentru România vine din viziunea pe care o proiectăm despre România de mâine. Programul Politic PLUS, prezentat în documentul România posibilă, prezintă aspirațiile partidului nostru, cu gândul la ceea ce ne dorim să se realizeze cât mai curând posibil:

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

De 30 de ani, fiecare partid sau alianță politică ce s-a perindat la putere a promis programe de măsuri ce urmau a fi luate și mai toate sunau bine pe hârtie: prosperitate, creștere economică, pensii mai mari, investiții în infrastructură și economie. Doar că prea puține dintre efectele pozitive ale acestor măsuri au ajuns să fie simțite de noi toți. Prin comparație cu potențialul real al României, toți am simțit că ceea ce am realizat reprezintă prea puțin și s-a făcut prea lent.

Noi, cei din PLUS, credem că primul lucru pe care trebuie să-l afirmăm cu claritate este viziunea despre România de mâine. Măsurile practice sunt importante și utile doar dacă sunt trepte către un viitor pe care ni-l dorim și pe care îl putem descrie împreună, altminteri vor rămâne doar pași rătăciți pe drumul spre nicăieri. Trebuie mai întâi să descriem România pe care ne-o dorim, patria din care nu vom mai vrea să plecăm, țara de care ne simțim cu adevărat legați sufletește. Abia apoi vom putea gândi împreună măsurile care ne vor duce acolo. Pentru că e inutil să-ți numeri pașii dacă nu știi încotro te îndrepți.

Chiar dacă viziunea PLUS, obiectivele și direcțiile de acțiune din următoarele capitole au fost construite înainte de criza globală provocată de pandemia COVID19, credem că ceea ce proiectăm pentru viitorul României în aceste pagini rămâne valabil. Da, suntem conștienți că eforturile necesare pentru a realiza ceea ce ne dorim pentru viitor vor fi semnificativ mai mari de acum încolo. Dar suntem mai convinși ca oricând că a merge pe calea dezvoltării durabile, cu măsuri ferme care să asigure o viață de calitate, este singura cale pentru ca România să rămână puternică în fața oricăror provocări pe care viitorul ni le va aduce. 

În cele ce urmează veți găsi viziunea PLUS pentru Afaceri Europene. Pentru a realiza viziunea, orice acțiune și decizie ar trebui să fie ghidate de principiile prezentate la începutul capitolului, respectarea acestora reprezentând standardul minim obligatoriu pentru cei ce activează în acest domeniu. Obiectivele prezintă principalele ținte ce ar trebui atinse astfel încât, cumulat să contribuie la realizarea viziunii. Iar direcțiile de acțiune indică ce avem de planificat în detaliu, de transpus în pachete de măsuri de-a lungul următoarelor perioade de guvernare pentru a realiza obiectivele.

Ceea ce urmează are rol de busolă construită pe principii solide cu scopul de a ne orienta în planificarea și realizarea programelor de guvernare, ca urmare, NU vă așteptați în ceea ce citiți mai jos la măsuri concrete ce pot fi întreprinse din prima zi de guvernare sau la idei de program de guvernare cu soluții precise. Viziunea, obiectivele și direcțiile de acțiune formulate constituie punctul de plecare și cadrul pentru viitoarele măsuri concrete din programele de guvernare astfel încât să ne îndreptăm cu acțiuni coerente spre realizarea viziunii PLUS pentru România în următorii 10 ani.  

România Posibilă este un document de viziune, promisiunea PLUS făcută cetățenilor țării: acțiunile membrilor PLUS, acțiunile partidului vor respecta acest cadru definitoriu pentru identitatea noastră. În același timp, ne angajăm să îmbunătățim continuu acest cadru prin dialog și dezbateri între membri și cu toți cei interesați de o viziune coerentă pentru țara noastră!

Afaceri europene

Context

Deși este, după Brexit, al șaselea cel mai mare stat al UE din punctul de vedere al mărimii populației, România este încă un membru periferic al Uniunii, nefăcând parte din cele mai evoluate forme de integrare, adică zona Euro și Spațiul Schengen.

La peste 10 ani de la aderare, România nu a reușit să-și formeze un profil de stat membru activ și implicat, capabil să își definească prioritățile la nivel european și să le poată pune în aplicare. Țara noastră a avut în majoritatea perioadei de după aderare o abordare mai degrabă reactivă, tipică unui stat candidat, cu o participare activă redusă în ceea ce privește definirea politicilor europene, precum și implementarea lor. De asemenea, politicile și pozițiile României în cadrul Uniunii Europene au fost construite ad-hoc și de multe ori în contratimp, lipsindu-le coerența și viziunea strategică, demonstrând de multe ori o abordare superficială. Totodată, modul de relaționare cu celelalte state membre ale UE a urmat tactica alianțelor conjuncturale, care nu au putut conduce la o afirmare clară, solidă și eficientă a unei viziuni a României în cadrul Uniunii Europene.

Cauza acestui blocaj în proiectul european a ținut de inabilitatea vechii clase politice de a face trecerea calitativă de la aderare la integrare și de incapacitatea de a gândi un proiect pentru România în Uniunea Europeană. Astfel, România a adoptat acquis-ul administrativ-legislativ european, iar societatea românească este într-o majoritate pro-europeană, însă capacitatea statului român de a presta servicii de politici europene de calitate este în continuare scăzută, inclusiv pe fondul existenței unor semne de întrebare privind angajamentul profund al unora dintre partidele politice vechi față de valorile europene.

Această abordare a politicilor europene este, de altfel, expresia lipsei unei viziuni interne cu privire la obiectivele pe termen mediu și lung ale României. De aceea, o viziune coerentă a României în UE trebuie să înceapă prin clarificarea internă a felului în care România își vede viitorul ca țară și, implicit, ca stat membru al Uniunii.

Reînnoirea reprezentării României în Parlamentul European prin activitatea și pozițiile de influență și prestigiu obținute de Alianța USR PLUS sunt un prim pas în direcția creșterii calitative a profilului european al României, însă acesta trebuie dublat de un proces similar la nivel național.

 

 

Afaceri europene

Viziune

Ne dorim o Românie performantă la nivel european, o Românie care, pe de-o parte, să contribuie activ la aprofundarea construcției europene, iar pe de altă parte să reușească să valorifice oportunitățile existente la nivel european, în beneficiul cetățenilor români. Ne dorim o Românie a cărei politică europeană să fie coerentă cu viziunea de dezvoltare a țării, o Românie care să se profileze și să devină un lider la nivel regional și european în domenii strategice și cu potențial de diferențiator pentru țara noastră: industriile creative, IT&C, turismul și agricultura ecologică, precum și un actor important pentru consolidarea rolului de liant al relațiilor euro-atlantice.

Afaceri europene

Principii

Principiile pe care se sprijină viziunea de politici europene a PLUS sunt:

Afaceri europene

Obiective și direcții de acțiune

Obiectiv: O UNIUNE EUROPEANĂ MAI EFICIENTĂ ȘI MAI APROPIATĂ DE CETĂȚENI

Prezervarea și aprofundarea integrării Uniunii Europene prin reformarea instituțiilor, a proceselor decizionale și prin apropierea de cetățeni.

Considerăm că este esențială prezervarea Uniunii Europene și a proiectelor majore de integrare cu forța de reper (piața unică cu cele patru libertăți, moneda Euro, Schengen, politica agricolă

comună, politica de coeziune) și continuarea integrării într-un mod pragmatic, în raport cu așteptările cetățenilor și ale societății în ansamblul său, în acord cu valorile europene fundamentale: democrația, statul de drept, solidaritatea, coeziunea, libertatea, respectarea demnității umane și a drepturilor omului.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: ROMÂNIA ÎN INIMA EUROPEI

Direcții de acțiune:

  1. integrarea reală a României în Uniunea Europeană, în special prin accederea la formele de integrare cele mai evoluate (Schengen, Zona Euro);
  2. recuperarea pe termen mediu a decalajelor de dezvoltare a României față de celelalte state membre astfel încât România să ajungă până în anul 2030 la media de dezvoltare a UE;
  3. evoluția României de la o abordare reactivă față de agenda UE la una proactivă, orientată către propunerea activă de obiective și soluții în jurul cărora să fie în măsură de a construi majorități.

Obiectiv: SISTEMUL DE GUVERNANȚĂ A AFACERILOR EUROPENE

Reforma guvernanței afacerilor europene

Pentru ca politicile europene ale României să fie mai eficiente, coerente și consistente cu politicile naționale, este nevoie de reformarea profundă a guvernanței afacerilor europene. Plecând de la principiul potrivit căruia politicile europene sunt politici interne, care necesită o coordonare coerentă ce se poate realiza cel mai eficient de la centrul guvernului, credem că este necesară reformarea guvernanței afacerilor europene prin următoarele direcții de acțiune:

Direcții de acțiune:

Obiectiv: REFORMA SISTEMULUI DE GESTIUNE A FONDURILOR EUROPENE

Mărirea capacității de absorbție a fondurilor europene și eficientizarea gestionării lor.

Fondurile europene sunt o șansă pentru România de a recupera decalajele față de standardele de trai din Europa de Vest. Doar printr-o reformă fundamentală și de durată a gestiunii lor vom putea fructifica această șansă la potențialul său maxim. În condițiile în care fondurile europene reprezintă mai mult de jumătate din investițiile publice în economia României, este esențială atât mărirea capacității de absorbție, dar și eficientizarea gestionării lor, astfel încât banul public să fie pus în folosul cetățeanului.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: PRIORITĂȚI SECTORIALE DE POLITICI EUROPENE

Susținerea priorităților sectoriale de la nivel intern pe plan european

Respectând principiul asumat că politica europeană trebuie să fie bazată pe obiectivele interne ale României, prioritățile sectoriale din acest capitol sunt derivate din prioritățile asumate în celelalte domenii din acest program politic și completate de acestea, priorități care sunt traduse în sfera afacerilor europene după cum urmează:

Direcții de acțiune:

Justiție:

Economie și fiscalitate:

Politici sociale:

Agricultură și dezvoltare rurală:

Digital și industrii creative:

Transporturi și infrastructură:

Turism și recreere:

Sănătate:

Educație și cultură:

Mediu:

Politică externă:

Diaspora:

Politica externă

Politica externă

Introducere

Dragă cititorule!

Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos.

PLUS are convingerea că o promisiune politică responsabilă pentru România vine din viziunea pe care o proiectăm despre România de mâine. Programul Politic PLUS, prezentat în documentul România posibilă, prezintă aspirațiile partidului nostru, cu gândul la ceea ce ne dorim să se realizeze cât mai curând posibil:

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

De 30 de ani, fiecare partid sau alianță politică ce s-a perindat la putere a promis programe de măsuri ce urmau a fi luate și mai toate sunau bine pe hârtie: prosperitate, creștere economică, pensii mai mari, investiții în infrastructură și economie. Doar că prea puține dintre efectele pozitive ale acestor măsuri au ajuns să fie simțite de noi toți. Prin comparație cu potențialul real al României, toți am simțit că ceea ce am realizat reprezintă prea puțin și s-a făcut prea lent.

Noi, cei din PLUS, credem că primul lucru pe care trebuie să-l afirmăm cu claritate este viziunea despre România de mâine. Măsurile practice sunt importante și utile doar dacă sunt trepte către un viitor pe care ni-l dorim și pe care îl putem descrie împreună, altminteri vor rămâne doar pași rătăciți pe drumul spre nicăieri. Trebuie mai întâi să descriem România pe care ne-o dorim, patria din care nu vom mai vrea să plecăm, țara de care ne simțim cu adevărat legați sufletește. Abia apoi vom putea gândi împreună măsurile care ne vor duce acolo. Pentru că e inutil să-ți numeri pașii dacă nu știi încotro te îndrepți.

Chiar dacă viziunea PLUS, obiectivele și direcțiile de acțiune din următoarele capitole au fost construite înainte de criza globală provocată de pandemia COVID19, credem că ceea ce proiectăm pentru viitorul României în aceste pagini rămâne valabil. Da, suntem conștienți că eforturile necesare pentru a realiza ceea ce ne dorim pentru viitor vor fi semnificativ mai mari de acum încolo. Dar suntem mai convinși ca oricând că a merge pe calea dezvoltării durabile, cu măsuri ferme care să asigure o viață de calitate, este singura cale pentru ca România să rămână puternică în fața oricăror provocări pe care viitorul ni le va aduce. 

În cele ce urmează veți găsi viziunea PLUS pentru Politică externă. Pentru a realiza viziunea, orice acțiune și decizie ar trebui să fie ghidate de principiile prezentate la începutul capitolului, respectarea acestora reprezentând standardul minim obligatoriu pentru cei ce activează în acest domeniu. Obiectivele prezintă principalele ținte ce ar trebui atinse astfel încât, cumulat să contribuie la realizarea viziunii. Iar direcțiile de acțiune indică ce avem de planificat în detaliu, de transpus în pachete de măsuri de-a lungul următoarelor perioade de guvernare pentru a realiza obiectivele.

Ceea ce urmează are rol de busolă construită pe principii solide cu scopul de a ne orienta în planificarea și realizarea programelor de guvernare, ca urmare, NU vă așteptați în ceea ce citiți mai jos la măsuri concrete ce pot fi întreprinse din prima zi de guvernare sau la idei de program de guvernare cu soluții precise. Viziunea, obiectivele și direcțiile de acțiune formulate constituie punctul de plecare și cadrul pentru viitoarele măsuri concrete din programele de guvernare astfel încât să ne îndreptăm cu acțiuni coerente spre realizarea viziunii PLUS pentru România în următorii 10 ani.

România Posibilă este un document de viziune, promisiunea PLUS făcută cetățenilor țării: acțiunile membrilor PLUS, acțiunile partidului vor respecta acest cadru definitoriu pentru identitatea noastră. În același timp, ne angajăm să îmbunătățim continuu acest cadru prin dialog și dezbateri între membri și cu toți cei interesați de o viziune coerentă pentru țara noastră!

 

Politica externă

Context

România a intrat în Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în 2004 și în Uniunea Europeană (UE) în 2007, acestea fiind obiectivele cele mai importante atinse de țara noastră în ultimii 30 de ani, iar diplomația românească a avut o contribuție esențială în realizarea acestor proiecte de țară majore.

Suntem conștienți că astăzi acționăm într-o lume multipolară, ce traversează o perioadă de incertitudine ridicată, și că atât condiția noastră de stat membru al UE și NATO, cât și contextul particular al poziționării noastre în Sud-Estul Europei ne obligă la o acțiune de politică externă coerentă, curajoasă și predictibilă.

De asemenea, politica externă a României trebuie să fie pregătită să răspundă în mod adecvat unor noi provocări, cele mai importante fiind emergența și consolidarea unor noi poli de putere, reconfigurarea comerțului internațional, erodarea respectului față de dreptul internațional, schimbările climatice, migrația și modificările demografice, revoluția digitală.

Politica externă

Viziune

România poate deveni mai credibilă pe plan internațional în primul rând, sporindu-și influența în UE. Menținând o necesară continuitate în liniile sale generale, redinamizarea acțiunii externe a României se va face pornind de la ancorarea într-un set clar de valori, cultivând predictibilitatea și asumând obiective cu un contur clar.

Diplomația este unul dintre domeniile care pot contribui în mod semnificativ la consolidarea reputației României, pentru a transforma țara noastră într-un pol de stabilitate și furnizor regional de securitate, cu un impact pozitiv asupra creșterii prosperității și securității naționale.

Pentru a îmbunătăți modul de fundamentare a deciziilor de politică externă, e nevoie de ameliorarea modului în care are loc recrutarea și managementul carierei corpului diplomatic și consular, regândirea taliei misiunilor diplomatice, însoțite de sporirea și eficientizarea folosirii resurselor administrative și financiare.

Politica externă

Principii și obiective gnerale

Politica externă a României trebuie să se ghideze după o serie de principii asumate fără echivoc:

Aceste principii vor putea fi realizate numai dacă diplomația românească asumă o serie de obiective generale, dintre care:

Politica externă

Obiective specifice și direcții de acțiune

Obiectiv: Participare substanțială la elaborarea politicii externe a UE

Politica noastră externă trebuie modelată după un tipar european. Pentru aceasta, este nevoie să fie abandonată orice paradigmă ceaușistă, care a supraviețuit inerțial, într-o anumită măsură, și după 1989.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Furnizarea de securitate în plan internațional

Ca membru al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), capacitatea României de furnizor de securitate în plan regional și internațional trebuie sporită, militând pentru consolidarea relevanței Articolului 5 al Tratatului de la Washington.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Zero probleme în relațiile cu vecinii

Întreaga noastră acțiune de politică externă se va sprijini pe principiul: „zero probleme în relațiile cu vecinii”. Atingerea acestui obiectiv ne va îngădui să devenim un actor-cheie la nivel regional, care va mai cuprinde – cel puțin pe termen mediu – atât state-membre UE, cât și vecini ai Uniunii.

Poziționările României în domeniul politicii externe vor fi dublate de acțiuni concrete, realizate împreună cu vecinii, pentru a conecta infrastructura, pentru a stimula cooperarea economică și în domeniul energiei.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Sprijin diferențiat pentru Balcanii de Vest și Turcia

România trebuie să susțină procesul de extindere a UE cu toate țările din Balcanii de Vest, pornind de la ideea respectării stricte a criteriilor de aderare, inclusiv pe tema drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale. Pentru toate țările din regiune, asistența tehnică și folosirea expertizei României în procesul de negociere vor fi o formă concretă și utilă de susținere. România trebuie totodată să susțină o politică de extindere a Uniunii coerentă, bazată pe acțiuni concrete de apropiere a statelor din regiune de UE și nu pe ezitări și promisiuni vagi. Credibilitatea Uniunii, precum și a României, ca actor în Balcanii de Vest depinde de o astfel de poziționare clară.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Parteneriate strategice cu marile democrații

România trebuie să vizeze consolidarea parteneriatelor strategice cu marile democrații și încheierea altelor, pentru a ne spori rolul în plan internațional.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Relații bilaterale

În relațiile bilaterale cu celelalte state, vom acționa în acord cu liniile generale asumate de statele membre ale UE.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Contribuții substanțiale la organizațiile multilaterale

Vom construi și consolida un profil al României ca partener de încredere, cu potențial de negociere, mediere și facilitare în forurile multilaterale. Prioritățile politice vor fi permanent intersectate cu situațiile reale de criză.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: România - actor al politicii de ajutor pentru dezvoltare și reacții la crize umanitare

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră a devenit stat donator. Trebuie prin urmare să contribuim la efortul colectiv de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Politica de cooperare pentru dezvoltare nu este o simplă extensie a politicii externe, iar ajutorul pentru dezvoltare trebuie să răspundă obligației asumate de membrii UE prin tratate de a contribui la reducerea sărăciei, iar aceasta nu numai în țările de interes prioritar pentru România.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Comerț exterior și diplomație economică

Politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene și reprezintă un instrument central pentru reacția la globalizare, și transformarea potențialului acesteia în beneficii reale, pentru cetățenii români.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Servicii consulare și organizarea votului în străinătate

Vom extinde digitalizarea serviciilor consulare, pentru a acoperi toate nevoile cetățenilor români și pentru a le adapta la specificul fiecărei țări, asigurând furnizarea de documente și dovezi necesare după caz.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Recrutare și carieră în MAE

Concursurile pentru intrarea în Corpul Diplomatic și Consular al României (CDCR) trebuie să ofere șanse egale tuturor cetățenilor români. Criteriile de selecție trebuie să fie clare, cunoașterea limbilor străine trebuie testată, iar durata concursurilor trebuie limitată la maximum trei săptămâni. Detașările din mediul privat sau public vor fi limitate la maximum, iar recursul la pensionari va fi stopat.

Direcții de acțiune:

Obiectiv: Diplomație culturală, educațională și sportivă, comunicare publică eficace

Sporirea influenței României în plan internațional are nevoie și de alte componente: diplomația culturală, sportivă și educațională va fi pusă la lucru în mod profesionist.

Direcții de acțiune:

Apărare națională

Apărare națională

Introducere

Dragă cititorule!

Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos.

PLUS are convingerea că o promisiune politică responsabilă pentru România vine din viziunea pe care o proiectăm despre România de mâine. Programul Politic PLUS, prezentat în documentul România posibilă, prezintă aspirațiile partidului nostru, cu gândul la ceea ce ne dorim să se realizeze cât mai curând posibil:

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o viață de calitate, construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități deschise și solidare. Pentru asta, avem nevoie de un stat responsabil, care să asigure cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

De 30 de ani, fiecare partid sau alianță politică ce s-a perindat la putere a promis programe de măsuri ce urmau a fi luate și mai toate sunau bine pe hârtie: prosperitate, creștere economică, pensii mai mari, investiții în infrastructură și economie. Doar că prea puține dintre efectele pozitive ale acestor măsuri au ajuns să fie simțite de noi toți. Prin comparație cu potențialul real al României, toți am simțit că ceea ce am realizat reprezintă prea puțin și s-a făcut prea lent.

Noi, cei din PLUS, credem că primul lucru pe care trebuie să-l afirmăm cu claritate este viziunea despre România de mâine. Măsurile practice sunt importante și utile doar dacă sunt trepte către un viitor pe care ni-l dorim și pe care îl putem descrie împreună, altminteri vor rămâne doar pași rătăciți pe drumul spre nicăieri. Trebuie mai întâi să descriem România pe care ne-o dorim, patria din care nu vom mai vrea să plecăm, țara de care ne simțim cu adevărat legați sufletește. Abia apoi vom putea gândi împreună măsurile care ne vor duce acolo. Pentru că e inutil să-ți numeri pașii dacă nu știi încotro te îndrepți.

Chiar dacă viziunea PLUS, obiectivele și direcțiile de acțiune din următoarele capitole au fost construite înainte de criza globală provocată de pandemia COVID19, credem că ceea ce proiectăm pentru viitorul României în aceste pagini rămâne valabil. Da, suntem conștienți că eforturile necesare pentru a realiza ceea ce ne dorim pentru viitor vor fi semnificativ mai mari de acum încolo. Dar suntem mai convinși ca oricând că a merge pe calea dezvoltării durabile, cu măsuri ferme care să asigure o viață de calitate, este singura cale pentru ca România să rămână puternică în fața oricăror provocări pe care viitorul ni le va aduce. 

În cele ce urmează veți găsi viziunea PLUS pentru Apărare națională. Pentru a realiza viziunea, orice acțiune și decizie ar trebui să fie ghidate de principiile prezentate la începutul capitolului, respectarea acestora reprezentând standardul minim obligatoriu pentru cei ce activează în acest domeniu. Obiectivele prezintă principalele ținte ce ar trebui atinse astfel încât, cumulat să contribuie la realizarea viziunii. Iar direcțiile de acțiune indică ce avem de planificat în detaliu, de transpus în pachete de măsuri de-a lungul următoarelor perioade de guvernare pentru a realiza obiectivele.

Ceea ce urmează are rol de busolă construită pe principii solide cu scopul de a ne orienta în planificarea și realizarea programelor de guvernare, ca urmare, NU vă așteptați în ceea ce citiți mai jos la măsuri concrete ce pot fi întreprinse din prima zi de guvernare sau la idei de program de guvernare cu soluții precise. Viziunea, obiectivele și direcțiile de acțiune formulate constituie punctul de plecare și cadrul pentru viitoarele măsuri concrete din programele de guvernare astfel încât să ne îndreptăm cu acțiuni coerente spre realizarea viziunii PLUS pentru România în următorii 10 ani.  

România Posibilă este un document de viziune, promisiunea PLUS făcută cetățenilor țării: acțiunile membrilor PLUS, acțiunile partidului vor respecta acest cadru definitoriu pentru identitatea noastră. În același timp, ne angajăm să îmbunătățim continuu acest cadru prin dialog și dezbateri între membri și cu toți cei interesați de o viziune coerentă pentru țara noastră!

Apărare națională

Context

Chiar dacă discursul public intern și extern prezintă sistemul național de apărare ca deplin funcțional, iar acțiunile Armatei, ca succese peremptorii, este evident că, asemenea tuturor sistemelor administrative românești, eficacitatea și eficiența sistemului sunt afectate de maladii cronice ale societății noastre: meritocrație precară, redundanțe păguboase, management limitat, viziune insuficient de limpede, neconcordanțe flagrante între obiectivele stabilite și acțiunile întreprinse.

Conform tuturor strategiilor naționale în domeniu, apărarea în fața unor eventuale agresiuni externe se bazează pe tratatele semnate de România în domeniu (identificându-se un trinom de sprijin format din NATO, Uniunea Europeană și Parteneriatul Strategic cu SUA) și pe întărirea sistemului național astfel încât acesta să poată face față oricărei agresiuni, până la intervenția sistemelor de apărare colectivă. Dilema generală a apărării este legată de dimensionarea Armatei în condiții de sustenabilitate.

Cele mai multe dintre discuțiile informale referitoare la pilonii internaționali încearcă o ierarhizare a importanței acestora, în condițiile în care numai complementaritatea lor poate asigura securitatea și, evident, apărarea națională. Astfel, indiferent de opiniile contrare aparținând unor lideri europeni sau experți de prestigiu (justificate, de altfel), NATO rămâne principala organizație politico-militară care poate descuraja orice agresiune asupra spațiului euroatlantic, în baza experienței, nivelului și calității capabilităților militare aflate la dispoziție, precum și a indiscutabilei capacități operaționale finale.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană poate avea interese și preocupări externe diferite de cele ale organizației nord-atlantice, fapt ce ar impune o aprofundare a domeniului Apărării pentru a putea deveni mult mai eficientă, în momentul unei cooperări mai strânse între statele membre. Se insistă pe complementaritatea (evitarea duplicării) între politicile și acțiunile celor două organizații, acest lucru fiind pe deplin realizabil doar în condițiile dezvoltării unor raporturi de colaborare permanente și transparente între părți.

În sfârșit, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite permite țării noastre să își asigure imediat și direct sprijinul celui mai puternic stat din punct de vedere economic și militar, în plus România putând să devină un receptor și un intermediar al transferului tehnologic în domeniul industriei de apărare, a cărei revitalizare întârzie nejustificat, în ciuda afirmațiilor excesiv de optimiste ale politicienilor.

Oportunitatea oferită de decizia luată în Țara Galilor de liderii NATO, întărită de acordul politic pentru apărare semnat de liderii partidelor parlamentare, permite modernizarea accelerată a capabilităților militare autohtone, dar impune un proces de planificare și implementare riguros și deplin compatibil cu viziunea și obiectivele politicii de apărare.

Apărare națională

Viziune

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, viziunea referitoare la sistemul național de apărare a fost legată de acceptarea ca necesitate a aderării la NATO, pentru a se asigura promovarea și realizarea intereselor naționale ale României. Astăzi, viziunea constă în modernizarea acestui sistem, astfel încât el să fie deplin integrat în alianțele din care România este parte, să asigure o contribuție semnificativă ca furnizor de securitate și să fie adecvat condițiilor economice existente. Aceasta presupune realizarea unui echilibru rezonabil între diversele domenii, indiferent că sunt tradiționale (terestru, marin, aerian) sau recent recunoscute (cibernetic, informațional, spațial).

Apărare națională

Principii și obiective generale

Obiective generale:

Apărare națională

Obiective și direcții de acțiune

COMPATIBILITATEA NATO

Obiectiv: Proiectarea unei armate a României deplin compatibilă cu celelalte armate din NATO.

Direcții de acțiune:

MODERNIZAREA ARMATEI

Obiectiv: Modernizarea Armatei conform proiectului asumat

Direcții de acțiune:

COOPERAREA CU ARMATELE ALIATE

Obiectiv: Intensificarea cooperării cu armatele aliate

Direcții de acțiune:

TRANSFERUL TEHNOLOGIC ÎN DOMENIUL MILITAR

Obiectiv: Intensificarea transferului tehnologic dinspre țările aliate în domeniul militar.

Direcții de acțiune:

COLABORAREA ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI APĂRĂRII

Obiectiv: Proiectarea și punerea în operă a unui sistem performant de colaborare inter-instituțională în domeniul securității și apărării

Direcții de acțiune:

INFRASTRUCTURĂ ȘI APĂRAREA TERITORIULUI

Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii critice în relație cu pregătirea pentru apărare a teritoriului.

Direcții de acțiune:

CARIERA ȘI COMPETENȚA MILITARĂ

Obiectiv: Creșterea competenței specifice a militarilor și revenirea la o carieră predictibilă

Direcții de acțiune:

PREGĂTIREA POPULAȚIEI PENTRU APĂRARE

Obiectiv: Pregătirea eficientă a populației pentru apărare și crearea unui corp de rezerviști funcțional

Direcții de acțiune: