Stat responsabil

Statul asigură cetățenilor acces la resurse și servicii sociale, administrează în mod responsabil resursele societății și oferă un cadru optim pentru inițiativă și dezvoltarea tuturor cetățenilor. Statul responsabil față de comunitatea cetățenilor săi este fondat pe respectarea libertății individuale și a demnității umane și este atașat valorilor democrației europene. Statul responsabil funcționează în acord cu supremația legii și promovează patriotismul civic drept liant al națiunii.

Pentru ca toate acestea să fie posibile, puterile în stat trebuie să fie echilibrate, alegerile trebuie să reflecte, direct și inviolabil, voința cetățenilor, justiția trebuie să fie independentă și în slujba cetățeanului, aparatul administrativ trebuie să fie eficient, profesionalizat și transparent. O administrație publică depolitizată, eficientă și responsabilă, capabilă de îmbunătățire continuă, care oferă servicii accesibile și de calitate cetățenilor și mediului de afaceri din România, contribuie la bunăstarea tuturor și la consolidarea coeziunii sociale.

Independența justiției trebuie garantată, iar încrederea cetățenilor în sistemul judiciar trebuie reclădită, deoarece acestea reprezintă o parte esențială a unui stat care funcționează în interesul cetățenilor.

Reforma constituțională și echilibrul puterilor

România trebuie să fie un stat democratic, care să asigure reprezentativitatea puterii legislative, eficiența puterii executive și independența puterii judecătorești. Ne dorim evitarea unor crize constituționale, ce ar putea duce la conflicte între puterile statului și la încercarea oricăreia dintre acestea de a prevala asupra celorlalte. Cele trei puteri trebuie să funcționeze în echilibru, pe baza principiilor cooperării loiale și controlului reciproc.

În acest sens, ne dorim ca dizolvarea Parlamentului să devină o procedură funcțională, care să permită depășirea unor blocaje în formarea unei majorități de guvernare. De asemenea, susținem clarificarea unor aspecte esențiale, de la situațiile în care pot fi adoptate ordonanțe de urgență, încă vag descrise în Constituție, fapt ce a permis utilizarea abuzivă a acestui instrument normativ, și până la distribuirea între Președinte și Guvern a atribuțiilor de reprezentare externă și în raport cu Uniunea Europeană.

Echilibrul puterilor presupune existența unor arbitri puternici și imparțiali. Acesta este motivul pentru care dorim ca autonomia unor instituții precum Curtea Constituțională și Avocatul Poporului în raport cu factorul politic să fie sporită, în special prin regândirea procedurilor de desemnare a acestora.

Nu în ultimul rând, susținem cu convingere eliminarea imunității parlamentarilor și membrilor Guvernului, prea des folosită în ultimii ani pentru a bloca proceduri judiciare.

Reforma electorală

Considerăm că legea fundamentală trebuie să includă un set minim de prevederi referitoare la desemnarea primarilor și a președinților de Consilii Județene, de natură să asigure stabilitatea sistemului politic din România. Susținem în mod ferm revenirea la votul în două tururi de scrutin în cazul alegerilor locale, măsură ce ar permite legitimarea ocupanților celor mai importante poziții din administrația publică locală.

De asemenea, PLUS propune redactarea și adoptarea unui Cod electoral care să includă norme unice de organizare a tuturor tipurilor de alegeri (prezidențiale, locale, parlamentare, europene), precum și a referendumurilor.

Propunem pe termen scurt creșterea numărului de parlamentari aleși în Diaspora în mod direct proporțional cu cetățenii români cu domiciliul înregistrat în Diaspora. Pe termen mediu, considerăm necesară stabilirea unui mecanism prin care cetățenii români care locuiesc în Diaspora, dar care și-au păstrat domiciliul înregistrat în țară, să poată opta cu privire la circumscripția în care vor fi luați în calcul în scopul determinării numărului de parlamentari.

Totodată, susținem crearea unui Registru Digital al Diasporei ce oferă o identitate digitală fiecărui român plecat din țară, oferă suport pentru corelarea numărului de senatori și deputați conform numărului real al românilor stabiliți în străinătate. Pe baza acestuia se vor stabili drepturi de reprezentare și asistență în țara gazdă din partea consulatelor românești, acces la resurse on-line de informare, de educație, asistență pentru repatriere.

Reforma administrației publice

Ne dorim o Românie cu o administrație publică integră și competentă, a cărei activitate să fie ghidată de reguli unitare, coerente și simplificate, care să poată oferi predictibilitate și coordonare actelor de guvernare, accesibilitate, deschidere și încurajarea participării civice în elaborarea și implementarea politicilor publice.

Ne dorim o Românie cu o administrație publică în stare să gestioneze eficient și echitabil servicii publice de calitate, prin profesionalizare și stabilitate, susținute de un sistem meritocratic de management al resurselor umane, prin simplificarea și raționalizarea procedurilor și a modului de funcționare în interacțiunea cu cetățenii și mediul de afaceri și care să devină un model de bune practici prin crearea unei infrastructuri care să asigure inovarea continuă a serviciilor publice, prin adaptarea acestora la nevoile și cerințele cetățenilor.

Ne dorim o Românie cu o administrație publică pregătită să acționeze pe baza principiilor solidarității și cooperării teritoriale, care să câștige respectul și încrederea cetățenilor prin onestitate și transparență în gestionarea resurselor publice în interes local, care își onorează promisiunile și își asumă rezultatele activităților.

Justiția

PLUS consideră că sunt necesare măsuri suplimentare de îmbunătățire a actului de justiție. Propunem modificarea legislației justiției și a legislației penale, astfel încât acestea să se armonizeze cu instrumentele internaționale în materie de combatere a corupției, precum și cu recomandările formulate în cadrul rapoartelor MCV, GRECO și ale Comisiei de la Veneția.

Ne dorim ca modificările aduse legislației din domeniul justiției să fie rezultatul unei analize de ansamblu, iar nu a urmăririi unor interese personale. Ne asumăm deschiderea unor dezbateri largi, organizate anterior adoptării modificărilor, incluzând atât reprezentanți ai magistraților, cât și ai mediului academic sau ai organizațiilor din societatea civilă. Orice modificări privind legislația penală trebuie să fie rezultatul unui consens, iar nu al impunerii de către o majoritate conjuncturală.

De asemenea, susținem cu convingere mijloacele de natură să asigure accesul liber la justiție și termenul echitabil de soluționare a oricăror litigii, iar principalul obiectiv asumat este informatizarea actului de justiție. Pentru o mai bună funcționare a sistemului de justiție, ne propunem de asemenea să regândim instituția medierii și să încurajăm arbitrajul, ambele de natură să degreveze instanțele de o parte a proceselor, asigurând un volum mai mic de dosare și, implicit, un termen mai rapid de soluționare.

Siguranța cetățeanului

România are nevoie de integritate, profesionalism, coerență și eficiență în acțiunea sa. Ne dorim un stat ce răspunde nevoii de siguranță a cetățeanului și apără valorile fundamentale ale statului de drept.

Considerăm vitală dezvoltarea capacității instituționale de a consolida un climat de siguranță a cetățeanului prin combaterea eficientă a infracțiunilor contra persoanei și patrimoniului.

Ne dorim intensificarea și eficientizarea acțiunilor care să aibă ca finalitate prevenirea și combaterea infracțiunilor de criminalitate organizată și criminalitate organizată transfrontalieră.

Considerăm necesară optimizarea funcțională a structurilor de ordine și siguranță publică, îmbunătățirea proceselor decizionale, gestionarea eficientă a resurselor umane, logistice și financiare.