Proiectul „România posibilă”, răspunsul PLUS la marile provocări ale lumii contemporane

Lumea în care trăim se găsește într-o transformare mai accelerată decât oricând. Economia globală trece prin schimbări structurale majore pe fondul revoluției digitale care testează adaptabilitatea educației și a sectoarelor economice tradiționale, creează noi oportunități de afaceri și modifică substanțial piața muncii. Schimbările climatice încep să aibă un efect disruptiv asupra economiei, asupra societății în ansamblul său, cu repercusiuni asupra sănătății, habitatelor sau accesului la resurse naturale esențiale supraviețuirii. Totodată, tendința îmbătrânirii populației din țările dezvoltate va duce la scăderea forței de muncă și implicit la migrații din țările mai puțin dezvoltate. Iar amenințarea pandemiilor s-a transformat în realitate, aducând numeroase necunoscute și o incertitudine acută în ecuație.

Aceste transformări vor alimenta și mai mult tendința către un sistem de relații internaționale multipolar, în care ordinea internațională așa cum a fost ea definită de către ONU, bazată pe dreptul internațional al statelor națiune, va fi din ce în ce mai afectată pe fondul multiplicării actorilor relevanți și a actorilor non-statali, sau a amenințărilor hibride sau difuze.

Nu în ultimul rând, modelul de guvernanță democratică este, de asemenea, în transformare pe fondul controlului și impactului din ce în ce mai direct pe care societatea civilă și cetățenii le clamează în mod legitim în interiorul ciclurilor electorale, nu doar cu ocazia alegerilor.

Uniunea Europeană va trece în următorii ani printr-un proces de transformare a guvernanței și rolului său geopolitic în lume. Ieșirea Marii Britanii din UE este deja folosită ca o oportunitate pentru a discuta despre reconfigurarea Uniunii care ar putea duce la modificări în structura sa de guvernanță și chiar modificări ale tratatelor. Modelul economic european va fi profund transformat de revoluția digitală dar și de ambiția Uniunii de a fi liderul global al luptei împotriva schimbărilor climatice. Clivajele existente între Estul și Vestul continentului ar putea fi adâncite de aceste transformări; în acest context, este vital pentru România să devină un actor implicat în acest proces pentru a-și păstra accesul la resursele europene, esențiale pentru recuperarea decalajelor de dezvoltare.

Nu în ultimul rând, una din marile dezbateri care va modela Uniunea pe viitor este cea legată de consolidarea unei identități militare europene, România având interesul geostrategic major de a se poziționa ca un stat membru liant al relațiilor transatlantice care apără ideea compatibilității și complementarității între NATO și integrarea militară europeană.

Pactul Verde European (European Green Deal) este proiecția soluțiilor dorite și a măsurilor asumate de statele membre ale Uniunii Europene pentru o societate prosperă, cu o economie modernă, competitivă, ce utilizează eficient resursele, fără emisii de gaze cu efect de seră în 2050, cu o creștere economică decuplată de utilizarea resurselor. Acest pact urmărește să protejeze, să conserve și să îmbunătățească capitalul natural, și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor săi de riscuri legate de mediu.

Pactul Verde reprezintă o prioritate pentru Europa de astăzi, dar implementarea lui este sarcina unei întregi generații. El poate poziționa UE ca lider global ce stabilește standarde globale, mai ales prin cercetare și inovare, prin dezvoltarea de tehnologii curate și investiții în tehnologii verzi.

România, cu al ei capital natural și uman bogat, se poate poziționa ca lider în asumarea Pactului printr-o abordare cu adevărat strategică, durabilă a dezvoltării, construind pe valorile și resursele de care dispunem pentru a crea condițiile necesare pentru o viață de calitate în țara noastră.

Iar pandemia COVID-19 va determina, cu siguranță, regândirea nu numai a priorităților legate de sistemul de sănătate, ci a tot ceea ce va fi considerat important pentru viitorul omenirii, luând mai în serios ca oricând conceptul și dezideratul de dezvoltare durabilă.