Introducere

PLUS urmărește cu hotărâre promovarea solidarității ca valoare fundamentală în Uniunea Europeană și în România ca stat membru, precum și respectarea principiilor enunțate în documentele de bază ale Uniunii. Astfel, Tratatul privind Uniunea Europeană specifică în Articolul 2 că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”. La rândul ei, Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene anunță încă din preambul că „Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție”.