Introducere

România abundă în oportunități de dezvoltare economică neexploatate. Resursele sunt fie risipite, fie utilizate ineficient. Cele câteva oaze de competitivitate sunt mai degrabă sufocate de un climat instabil de reglementare, de neîncredere și de dificultatea accesului la factorii de producție – muncă, infrastructură, capital. Resursele naturale se consumă haotic, mediul natural și social se degradează încet, dar sigur. Resursa umană este în declin, atât cantitativ (migrație, natalitate, morbiditate), cât și calitativ (educație). Statul este ineficient, cu politici discreționare pro-ciclice și cu un cadru legal stufos și incoerent.

Alternativa propusă este aceea de a reface punți pentru crearea de valoare economică prin investiții bine țintite, folosirea durabilă a resurselor, încurajarea antreprenoriatului, atragerea de talente, inovare și capital, printr-o bună guvernare ce asigură stabilitate și predictibilitate, prin revigorarea lanțurilor valorice în sectoarele cheie în care România poate excela la nivel regional și global.

Competitivitatea României nu este un scop în sine, ci rezultatul firesc al unei încrederi comune în viitor, consecința faptului că muncim împreună utilizând resurse care până acum au fost insuficient folosite. Încrederea fiecăruia dintre noi, a comunităților locale și profesionale pe care le formăm, a celor din țară, dar și din afara țării, devine cel mai bogat capital de reconstrucție pe care îl avem la îndemână.

Ca stat-membru al Uniunii Europene, România a participat și participă la procesul de integrare de către Uniunea Europeană a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) din în Agenda 2030 adoptate de Adunarea generală a ONU în 2015. Uniunea Europeană urmărește realizarea celor 17 ODD, pe baza a 100 de indicatori și a 169 de ținte de atins, progresele realizate pentru fiecare din cele 17 obiective. Eurostat pune la dispoziția statelor-membre date, pentru perioada ultimilor cinci ani,  care arată evoluția în fiecare țară și abaterile sau întârzierile în raport cu media europeană. Din aceste cifre, putem constata cu ușurință că România, cu foarte puține excepții, se află încă într-un decalaj important față de celelalte țări europene în privința îndeplinirii obiectivelor asumate la nivel european în materie de dezvoltare durabilă.

Credem că acțiunea politică a PLUS trebuie să aibă în centrul său, pe termen mediu și lung, preocuparea pentru atingerea de către țara noastră a țintelor Agendei ONU pentru 2030 și a Pactului Verde European. Atingerea acestor ținte reprezintă însăși garanția dezvoltării durabile a României. Planul de acțiune pentru oameni, planetă și prosperitate definit la nivel mondial prin Agenda 2030, la care țara noastră a aderat, pune accentul pe faptul că eradicarea sărăciei, îmbunătățirea stării de sănătate și a educației, reducerea inechităților și stimularea economiei trebuie să se facă în același timp cu soluționarea problemelor legate de schimbările climatice și cu acțiunile de protejare a planetei prin management durabil al resurselor, consum și producție durabile.