E. Sport și mișcare pentru o viață mai bună în România

Ne dorim ca sportul și mișcarea să aducă o contribuție importantă la creșterea calității vieții din România. Conștientizând pe deplin beneficiile sale în materie de sănătate fizică și psihică, coeziune și solidaritate socială, educație, dar și oportunități pentru locuri de muncă și creștere economică, urmărim ca inițiativele dedicate acestui domeniu să favorizeze mișcarea și participarea cetățenilor în sport.

Vedem participarea în sport dintr-o multitudine de perspective: atât a practicantului amator, cât și a celui profesionist, a voluntarului într-o asociație sportivă, a sponsorului și a suporterului. Prin urmare, în viziunea PLUS, intervenția autorităților publice va viza asigurarea infrastructurii sportive, stimularea voluntariatului în sport, precum și finanțarea directă a activității sportive, concomitent cu crearea de legături cu mediul antreprenorial. În acest fel vom genera dezvoltarea accelerată și pe baze solide a sportului în România.

În abordarea PLUS, dezvoltarea activităților sportive în România rurală și mic urbană, dar și a celor pentru persoanele cu oportunități reduse, sportul și educația fizică în sistemul de învățământ, competitivitatea loturilor naționale și îmbunătățirea guvernanței mișcării sportive constituie elemente tot atâtea elemente ale unei strategii de regenerare națională a sportului.

Recreerea în aer liber bazată pe mișcare și activități de descoperire a naturii va fi o componentă esențială pentru creșterea calității vieții în România, fiind tratată cu profesionalism în domenii precum urbanismul, conservarea naturii, exploatarea resurselor naturale (ex. silvicultură, managementul apelor), transport și educație.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:40 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean