E. Cercetare și inovare pentru competitivitate

Cercetarea din România rămâne sever subfinanțată; astfel, în nici unul din ultimii 10 ani ea nu a beneficiat de o finanțare mai ridicată de 0.5% din PIB, cu un minim istoric de 0.17% în anul 2019. Ea rămâne constant pe ultima poziție a clasamentului european și departe de actorii majori în cercetare (Coreea de Sud, Japonia, Statele Unite sau China). Bugetul minim alocat către Cercetare este cheltuit incoerent și, de cele mai multe ori, fără rezultate consistente. Cei aproximativ 32.000 de cercetători angrenați în sistemul public de cercetare situează România la coada clasamentului european al numărului de cercetători și absolvenți de programe de doctorat raportat la mia de locuitori. Segmentul de tineri cu vârsta de până la 35 de ani este insuficient reprezentat în structura populației de cercetători, în timp ce se estimează că peste 15.000 de români lucrează peste hotare în programe de cercetare academică, publică sau privată.

Pornim de la premisa că problemele complexe din secolul al XXI-lea nu pot fi rezolvate decât cu talentul și efortul de a găsi și testa permanent soluții noi. Spiritul creativ și inovația trebuie să stea în mijlocul abilităților construite la tânăra generație. Noile tehnologii trebuie să fie utilizate ca soluție în cele mai multe provocări din sistemul de învățământ.

Pentru asta, ne propunem să promovăm cercetarea de înalt nivel și racordată la marile mize ale lumii contemporane. Aceasta se poate face nu doar prin asigurarea unor finanțări predictibile, ci și prin garantarea predictibilității și transparenței finanțării multianuale a proiectelor de cercetare, a transparenței accesului la fondurile de cercetare și fondurile europene prin cadrul legislativ și metodologia de abordare a bugetelor multianuale. De asemenea, trebuie asigurată predictibilitatea în sistemul de cercetare prin finanțarea pe termen lung de programe de studii superioare doctorale și postdoctorale.

În mod concret, avem în vedere creșterea pe termen lung a finanțării Cercetării la nivelul mediei Uniunii Europene, prin progresia constantă, an de an, conform noii Strategii Naționale de Cercetare Dezvoltare Inovare 2021-2027. Creșterea de urgență (pe termen scurt) a finanțării Cercetării la nivelul de 0.3% din PIB. Cea mai mare parte a finanțării adiționale va fi alocată redeschiderii competițiilor naționale de cercetare pentru atragerea și păstrarea segmentului tânăr de cercetători.

Proiectele de cercetare din cadrul competițiilor naționale va fi realizată cu comisii compuse majoritar din experți internaționali și respectarea unor criterii minime de eligibilitate atât pentru aceștia, cât și pentru cercetătorii românii selectați. Vom încuraja integrarea sistemului românesc de cercetare în sistemul mondial prin dezvoltarea de programe pentru atragerea de cercetători din afara României și pentru reducerea fenomenului de emigrare a cercetătorilor din țară.

La nivel instituțional, avem în vedere evaluarea regulată a institutelor naționale de cercetare și a performanțelor de cercetare realizate de acestea, cu impact în cuantumul de finanțare a lor. Totodată, vizăm și analiza activității și oportunității de funcționare a consiliilor din subordinea Ministerului Educației și Cercetării (10 în prezent) și reorganizarea lor pe principii exclusiv meritocratice, precum și crearea unor Regulamente de Ordine și Funcționare care să permită membrilor acestor comisii să fie protejați de ingerințe politice, prin limitarea puterii ministrului în schimbarea membrilor.

Vom acționa pentru acordarea statutului de personalitate juridică distinctă noilor consilii, precum și puteri sporite, însă cu responsabilitatea de cercetarea fundamentală prin Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS), aplicativă prin Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare și Inovare (CCCDI), acordarea titlurilor, diplomelor și certificatelor universitare prin Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) și problemelor de etică Consiliul Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI).