D. Transformarea economiei și a industriilor prin digitalizare

Transformarea economiei și a industriilor prin digitalizare are un impact puternic asupra proceselor de producție și a forței de muncă, asupra competențelor viitorului, a competitivității industriilor și a capacității unui stat de a inova și susține industriile cheie. României îi lipsește cadrul de atragere și dezvoltare a investițiilor în tehnologii de vârf, precum și o cultură antreprenorială care să creeze un ecosistem de inovație, inclusiv prin reducerea birocrației și modele de sprijin ce promovează inițiative cu risc ridicat.

Ne propunem ca, prin elaborarea unui cadru legislativ prietenos și stabil cu investițiile de capital în tehnologie, să contribuim la reducerea barierelor birocratice actuale și crearea unui ecosistem în care antreprenoriatul, afacerile private și cetățenii să poată profita la maximum de oportunitățile tehnologiei și să poată contribui în mod real la dezvoltarea societății digitale. În acest context, este esențială întărirea pieței forței de muncă și revitalizarea zonelor unde ocuparea forței de muncă este problematică, capitalizând avantajele celei de-a patra revoluții industriale.

De asemenea, avem în vedere dezvoltarea industriilor cu potențial înalt de digitalizare (industria auto, industria de apărare, textilă, manufacturieră și agricultură). Pentru asta, vom promova schimbul de informații, înființând o platformă națională pentru industria 4.0, care să susțină industriile cu potențial înalt de digitalizare și vom conecta această platformă la rețeaua europeană.

În mod concret: a) vom încuraja crearea unei nișe de inovare, de testare a producției de software și de componente digitale pentru automobile – având în vedere atât faptul că tehnologia digitală reprezintă o pondere din ce în ce mai mare din preț, cât și faptul că industria auto are o contribuție importantă la produsul intern brut al României; b) vom crea un fond tehnologic agricol care să susțină dezvoltarea agriculturii prin inovație tehnologică, alături de o regiune agricolă complet digitalizată prin măsuri specifice care să permită testarea și prototiparea soluțiilor digitale în agricultură.

Urmărim în egală măsură atragerea investițiilor de capital în tehnologie care să faciliteze tranziția digitală și adoptarea tehnologiilor de ultimă generație pentru mediul de afaceri și industrie. În colaborare cu industria și mediul academic, vom crea huburi (centre de expertiză ) de inovație digitală în fiecare regiune din România, în concordanță cu obiectivele europene, conectate la rețeaua europeană de huburi de inovație digitală, pentru dinamizarea și fluidizarea inovării în industrie. Aceste huburi vor oferi IMM-urilor și start-up-urilor facilități și echipament pentru testarea ideilor, prototipurilor, algoritmilor, pentru produse inovatoare și bazate pe tehnologii noi în industrii cheie. De asemenea, vor pune la dispoziția IMM-urilor și start-up-urilor expertiză și consiliere în privința accesului la finanțări și facilitarea parteneriatelor europene și a legăturii cu industria.

În ceea ce privește dezvoltarea antreprenoriatului, vom profita de oportunitățile oferite din bugetul european pentru dezvoltarea antreprenoriatului: InvestEU, Venture EU, și inițiativele pentru inovare europeană, după cum vom milita pentru o politică activă în atragerea Capitalului de Risc din surse externe și pentru implicarea antreprenorilor români în relații de parteneriat direct cu companii tip VC (Venture Capital).

Vom încuraja cultura antreprenorială națională în domeniul digital și vom contribui activ la dezvoltarea ei prin înființarea unor companii cu Capital de Risc. Aceste companii vor activa în mod independent conform proceselor de guvernanță Venture Capital la nivel internațional și vor permite încurajarea și dezvoltarea în mod real a start-up-urilor cu capital inițial majoritar românesc.

Vom susține inițiative și proiecte care ajuta la dezvoltarea economiei bazate pe împărțirea bunurilor (sharing economy), încurajând antreprenoriatul românesc în această direcție.

 


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:35 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean