D. Planificare și amenajare teritorială și dezvoltare urbană pentru o Românie verde

O Românie funcțională presupune cunoașterea resurselor de care dispunem, respectiv existența unei baze de date și a unei Hărți Electronice (E-Map) cu informația completă, la zi, despre întregul teritoriu (cadastru, resurse, rețele etc.). O Românie funcțională presupune un concept de planificare teritorială care să ducă la soluții de amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbană armonizate, coerente, elaborate prin colaborarea specialiștilor din toate domeniile relevante. Aceste planuri, elaborate cu tehnologii de ultima oră și utilizate de un personal administrativ performant, cinstit și eficient din instituții depolitizate și debirocratizate, ne vor permite să avem un concept de dezvoltare teritorială armonizat perpetuu cu gândirea „la zi” de la nivel global.

În planificarea și amenajarea teritorială , valorile naturale și cele culturale moștenite trebuie să fie asumate ca element definitoriu, constituind baza dezvoltării viitoare în respect pentru conservarea și protejarea identității și a patrimoniului natural și cultural.

Planificarea și amenajarea teritorială, cu organizarea teritoriului național în zone și coridoare de dezvoltare, cu menținerea coridoarelor ecologice, va permite stabilirea unui echilibru între dezvoltarea economică și protecția mediului. Aceste planuri și amenajări vor fundamenta strategiile de dezvoltare durabilă ale localităților, ținând cont de nevoile lor de dezvoltare socio-economică, dar cu o atenție specială pentru aspectele ecologice. Trecerea de la zone de dezvoltare urbană la zone naturale prin scăderea treptată a gradului de antropizare necontrolată, vor diminua impactul negativ al amprentei umane asupra habitatelor naturale.

Finalizarea cadastrului național și utilizarea sistematică a datelor în vederea elaborării strategiei naționale pentru utilizarea durabilă a terenurilor și a resurselor naturale este de importanță majoră și pentru gestionarea terenurilor agricole. Realizarea unei baze de date digitale cu tranzacțiile de terenuri agricole, precum și prospectarea corelării acesteia cu alte baze de date va permite trasabilitatea acestor tranzacții pentru descurajarea acaparării terenurilor agricole, și stoparea speculei prin oferirea unor facilități de achiziție și folosință pentru membrii comunităților locale.

O planificare și amenajare teritorială responsabilă va include atât metropolele, cât și localitățile de mică anvergură într-un plan de dezvoltare care să permită reducerea decalajului de calitate a vieții dintre mediul urban și cel rural. Iar o legislația de urbanism revizuită și adaptată la modelul european contemporan, însoțită de un sistem de selecție valorică a obiectivelor de investiție cu accent pe decidentul de specialitate în detrimentul celui politic, va asigura cadrul pentru orașele verzi, inteligente pe care ni le dorim. Orașe în care dezvoltarea și mentenanța unei rețele de infrastructură tehnico-edilitară va permite conectarea tuturor unităților de locuit la facilitățile ce asigură confortul minim decent al locuirii din Europa secolului al XXI-lea.