C. Securitate regională, parteneriate bilaterale și multilaterale

România poate deveni mai credibilă în plan internațional în primul rând sporindu-și influența în UE. Menținând o necesară continuitate în liniile sale generale, redinamizarea acțiunii externe a României se va face pornind de la ancorarea într-un set clar de valori, cultivând predictibilitatea și asumând obiective cu un contur clar.

Diplomația este unul dintre domeniile care pot contribui în mod semnificativ la consolidarea reputației României, pentru a transforma țara noastră într-un pol de stabilitate și furnizor regional de securitate, cu un impact pozitiv asupra creșterii prosperității și securității naționale.

Pentru a îmbunătăți modul de fundamentare a deciziilor de politică externă, este nevoie de ameliorarea modului în care are loc recrutarea și managementul carierei corpului diplomatic și consular, regândirea taliei misiunilor diplomatice, însoțite de sporirea și eficientizarea folosirii resurselor administrative și financiare.

Politica externă a României trebuie să se articuleze în jurul câtorva mari priorități, dintre care enumerăm aici doar o parte:

Consolidarea și diversificarea conținutului parteneriatelor strategice cu marile democrații. Vom îmbogăți parteneriatele cu prietenii noștri europeni cei mai apropiați: Franța, Germania, Italia, Spania și Polonia. Prioritate a următorului deceniu este implementarea Parteneriatului Strategic pentru secolul XXI cu Statele Unite ale Americii. Cooperarea cu Marea Britanie după BREXIT va lua în seamă cadrul general de cooperare pe care-l va adopta UE cu fostul său stat-membru. Ne propunem să încheiem parteneriate strategice cu Canada și cu Australia. Cooperarea cu Israel trebuie construită pe baze sistematice, care să ne păstreze rolul jucat în articularea unei poziții europene unificate privind Procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Susținerea fermă și constantă a sistemului instituțional multilateral, și a principiilor dreptului internațional. Vom construi și consolida un profil al României ca partener de încredere, cu potențial de negociere, mediere și facilitare în forurile multilaterale. Ne vom implica în soluționarea unor dosare sensibile și vom spori participarea românească la misiunile ONU de stabilizare și de menținere a păcii. Vom pregăti o nouă candidatură la un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU și vom regândi contribuția românească în formatele ONU. Atât la nivel european, cât și la nivel internațional, România va acționa pentru întărirea principiilor, regulilor și proceselor decizionale ce vor permite o mai bună cooperare pentru a gestiona problemele migrației – una dintre cele mai importante provocări actuale. Vom consolida participarea României la Organizația Internațională a Francofoniei și vom facilita dialogul cu alte organisme internaționale.

Sporirea rolului jucat în mecanismele de decizie și de acțiune externă europeană. România poate fi un actor credibil în politica externă a Uniunii dacă aduce o contribuție de substanță în privința fiecărui subiect discutat la masa negocierilor europene. Acest lucru înseamnă eforturi consistente de poziționare, printr-o capacitate sporită de analiză, inclusiv pe teme care nu intră în sfera preocupărilor tradiționale ale politicii noastre externe sau care nu sunt legate de interese politice și geostrategice imediate.

Furnizarea de securitate în plan internațional. Ca membru NATO, vom spori capacitatea noastră de furnizor de securitate în plan regional și internațional, militând pentru consolidarea relevanței articolului 5 al Tratatului de la Washington. Vom promova în continuare expertiza românească în eforturile comune de gestionare a riscurilor din sfera cibernetică și în lupta contra terorismului. Datorită poziției geostrategice, precum și a deținerii scutului militar anti-rachetă instalat de NATO, vom urmări ca România să devină un pionier în găzduirea exercițiilor comune UE-NATO. De asemenea, poate fi un lider în discuțiile din cadrul CARD dedicate revizuirii metodologiei procesului de analiză coordonată a apărării la nivelul Uniunii Europene.

Consolidarea rolului jucat în parcursul european al vecinilor, cu precădere al Republicii Moldova. Întreaga noastră acțiune de politică externă se va sprijini pe principiul: „zero probleme în relațiile cu vecinii”. Atingerea acestui obiectiv ne va îngădui să devenim un actor cheie la nivel regional, care va mai cuprinde atât state-membre UE, cât și vecini ai Uniunii. Poziționările României în domeniul politicii externe vor fi dublate de acțiuni concrete, realizate împreună cu vecinii, pentru a conecta infrastructura, pentru a stimula cooperarea economică și în domeniul energiei. Vom crea un cadru de cooperare continuă cu Republica Moldova, la toate nivelurile, prin crearea unui departament mai amplu, orizontal în toate ministerele și coordonat de MAE, care să asigure relații permanente cu singurul alt stat românesc.

Protejarea drepturilor cetățenilor români care muncesc sau studiază în afara țării. Vom extinde digitalizarea serviciilor consulare, pentru a acoperi toate nevoile cetățenilor români și le vom adapta la specificul fiecărei țări, asigurând furnizarea de documente și dovezi necesare după caz. Vom extinde tipul de servicii consulare oferite pentru a asigura informații utile, dar și îndrumarea către asistență juridică necesară sau protecția muncitorilor români din alte țări. Întrucât milioane de cetățeni români trăiesc în străinătate – asumând migrația pendulară sau una definitivă – avem datoria de a le asigura exercitarea dreptului la vot în condiții decente. Vom sprijini introducerea până în 2024 a unui sistem de vot electronic, care să fie sigur din punctul de vedere al secretului opțiunilor exprimate de alegători.

Diplomație culturală, educațională și sportivă, comunicare publică eficace. Sporirea influenței României în plan internațional are nevoie și de alte componente: diplomația culturală, sportivă și educațională va fi pusă la lucru în mod profesionist. Institutul Cultural Român va deveni o instituție de carieră, care va trebui refondată după distrugerea sistematică din 2012 încoace. El nu va promova o cultură oficială, ci va constitui o platformă de dialog cu industriile creative din diverse țări. Atenție particulară va fi acordată diplomației sportive, pentru a capitaliza și orienta strategic organizarea de mari competiții sportive în România, astfel încât comunitățile să poată profita de pe urma lor. Informarea transparentă, în termeni accesibili și în timp real a cetățenilor români asupra acțiunii externe a României trebuie să fie o prioritate. MAE trebuie să fie, prin urmare, dotat cu o interfață digitală modernă, ușor de utilizat și cu rubrici aduse la zi, care să permită acest lucru.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:46 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean