C. Educația și noile tehnologii– inovare în învățare

Reformarea sistemului de educație trebuie să acorde prioritate cerințelor lumii digitale moderne care să pregătească generațiile tinere pentru societatea și locurile de muncă ale viitorului, să dea coerență și utilitate competențelor digitale dobândite.

Necesitatea creșterii numărului de profesori și specialiști în tehnologia informației și care utilizează tehnologia în procesul de învățare au nevoie de măsuri imediate. PLUS își propune creșterea numărului specialiștilor IT absolvenți de învățământ superior în perioada 2021-2026, precum și creșterea semnificativă a ariilor și domeniilor în care intervin noile tehnologii. Avem în vedere deopotrivă creșterea competențelor digitale și a accesului la informație și conectivitate pentru întreaga populație, prin lansarea unor pachete de politici publice și măsuri pentru incluziune socială și pentru reducerea faliilor între diversele categorii de populație.

Considerăm că este esențială și urgentă o reformă a programei școlare, care să permită pregătirea la nivel funcțional a noilor generații pentru era digitală, indiferent de materia și specializarea ulterioară și pregătirea profesorilor pentru utilizarea tehnologiei în procesul de predare. Pentru aceasta, trebuie luată în considerare creșterea numărului de domenii cu componentă digitală, a specializărilor, inclusiv interdisciplinare și a numărului de locuri alocate în cadrul universităților, adaptând astfel într-un mod dinamic mediul universitar la cerințele societății actuale și ale mediului de business, unde componenta digitală este esențială.

Apreciem că trebuie create în cel mai scurt timp programe naționale informale cu tematici digitale prin crearea unui program de școli de vară cu tematici digitale pentru liceeni, unde vom încuraja activitățile extrașcolare și proiectele personale utilizând noile tehnologii digitale în tandem cu un program de vouchere de acces la hub-uri tech (tech-hubs) private și platforme de e-learning. Aceste inițiative trebuie însoțite de implementarea unui program de burse internaționale de studiu în vederea încurajării performanței, expunerii la mediul internațional și familiarizării liceenilor cu ultimele tehnologii și metode de lucru din Europa și SUA, creând astfel posibilitatea unei baze de selecție a viitorului leadership cu competențe digitale avansate în cadrul societății românești.

Într-o societate conectată cum urmează să devină societatea românească, dezvoltarea competențelor digitale pentru toți cetățenii este o necesitate. Pentru a-i da curs, vom susține prin beneficii fiscale sau granturi directe companiile și organizațiile care fie dezvoltă competențe digitale de bază, fie derulează programe de reconversie profesională pentru persoane defavorizate și vom dezvolta, în consultare permanentă cu industria, programe de formare sau reconversie profesională conform necesităților pieței. În același timp, vom dezvolta programe de pregătire în competențe digitale de bază pentru persoanele ajunse la vârsta de pensionare, programe de continuă integrare a pensionarilor în economie prin tehnologie, și programe de asistență de viață cu ajutorul tehnologiei (digitally assisted living) pentru persoanele vârstnice.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:36 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean