C. Agricultură și dezvoltare rurală

Ne propunem să transformăm înapoierea de astăzi a satelor românești într-un avantaj socio-economic prin dezvoltarea durabilă a mediului rural și prin încurajarea și sprijinirea dezvoltării unei clase de mijloc la sate.

PLUS va acționa în așa fel încât România să își poată asigura securitatea alimentară și să fie un jucător important în comerțul agroalimentar european și internațional, prin dezvoltarea sectorului agricol în mod durabil și competitiv, capabil să exporte produse cu valoare adăugată înaltă în condițiile provocărilor la nivel global.

Consolidarea comunităților rurale și eradicarea sărăciei reprezintă un pilon important al viziunii PLUS pentru spațiul rural. Chintesența politicii noastre se află în oamenii și nevoile lor, iar obiectivele și direcțiile de acțiune converg spre acest deziderat. Ne propunem să schimbăm realitatea oglindită astăzi în statistici, care arată că gradul de sărăcie este foarte mare în mediul rural, inclusiv în rândul celor care produc hrană. Mediul rural poate asigura bunăstare și condiții de viață apropiate cu cele din mediul urban (inclusiv prin încurajarea dezvoltării „satelor inteligente”) și în continuă convergență cu condițiile din ruralul statelor membre UE.

Implementarea măsurilor deja definite pentru prezervarea resurselor naturale și contracararea schimbărilor climatice reprezintă condiții esențiale pentru agricultura viitorului. Este important să realizăm un management eficient al resurselor de apă mai ales pe fondul fenomenelor de deșertificare care apar ca efect al schimbărilor climatice. Adaptarea la evoluțiile climatice este o necesitate ce trebuie susținută printr-o diversificare a culturilor agricole, inclusiv la nivelul fermelor familiale care trebuie sa respecte rotația culturilor, reducerea chimizării, prin restructurarea și finanțarea unităților de cercetare-dezvoltare în agricultură, prin conectarea cercetării agricole autohtone cu cercetarea din domeniile conexe cu institutele și centrele de cercetare europene și mondiale.

Ne dorim să asigurăm un nivel ridicat de coerență a politicilor din agricultură, mediu și dezvoltare rurală pentru valorificarea inteligentă și durabilă a terenurilor agricole, a forței de muncă și a capitalului și pentru încurajarea inovării în spațiul rural și în agricultură. Administrația responsabilă pentru coordonarea dezvoltării rurale și a agriculturii va fi suplă și profesionalizată, conectată digital.

Reîntinerirea satelor este necesară și se poate realiza prin diversificarea activităților și implicarea activă a cetățenilor din mediul rural în planificare și în proiecte de dezvoltare locală. Nu în ultimul rând, este nevoie de a așeza în centrul politicii agricole cetățeanul român în calitatea sa de consumator. Sănătatea populației este determinată în mare măsură de calitatea nutrițională a alimentelor. În acest sens, PLUS consideră că e nevoie de creșterea ofertei de produse locale și de creșterea siguranței alimentare prin măsuri de educare, stimulare și control corespunzătoare.