B. Turismul – promovarea valorilor și beneficii economice

Turismul reprezintă unul dintre sectoarele economice puternice ale României, care va aduce în următorii 10 ani o contribuție de 10% din PIB și va implica 10% din forța activă de muncă. Această viziune are la bază valorile naturale și culturale ce permit promovarea României ca „destinația verde” a Europei, prin intermediul ofertei destinațiilor turistice regionale și locale.

Valorificarea imensului potențial pe care îl are industria turismului în susținerea unei dezvoltării durabile a economiei naționale, cu impact benefic social și cultural și cu un aport valutar substanțial pentru economia națională prin atragerea de turiști străini, este posibilă doar printr-o abordare cu adevărat strategică, bazată pe o viziune de țară bine definită. Viziunea de țară va identifica și va integra destinația națională România cu destinațiile regionale și locale la nivel de marketing, accesibilitate și dezvoltare regională turistică bazată pe valoarea de unicitate a fiecărei zone.

Destinația România va fi compusă din destinații regionale, care, la rândul lor, vor fi compuse din destinații locale, coordonate de organizații de management ale destinațiilor, care să includă echipe profesioniste cu personal specializat și să-și desfășoare activitatea în baza unor bugete multianuale adecvate planurilor proprii de acțiuni și responsabilităților în domeniul turismului preluate de la administrațiile publice locale sau de la autoritatea națională în turism.

Sunt necesare măsuri armonizate în domeniile convergente, respectiv pentru managementul valorilor naturale și culturale, încurajarea agriculturii ecologice, investiții în infrastructură de transport și în surse de energie prietenoase cu mediul, încurajarea antreprenoriatului bazat pe valorificarea valorilor naturale.

Asigurarea unui management performant al destinațiilor turistice la nivel local, regional și național, dar și a unui cadru legislativ adecvat în domeniului de turism și profesionalizare în turism prin calificare, perfecționare și instrumente stimulatoare constituie obiective importante, realizarea cărora condiționează statutul nostru de destinație verde a Europei.

Adaptarea la schimbările climatice în planificarea destinațiilor turistice devine o necesitate evidentă. Acest lucru se va face, de exemplu, prin planificarea pe termen lung pentru stațiuni și destinații montane verzi, active pe patru sezoane, ce iau în considerare schimbările climatice (ex. lipsa constanței temperaturilor negative și a stratului de zăpadă pe timpul iernii) și crearea unui program la nivel național pentru finanțarea destinațiilor ce se califică în categoria destinațiilor durabile (în urma unor evaluări independente și conform unui set de criterii internațional recunoscut pentru destinații de turism durabil);

PLUS va milita pentru consolidarea brandului de țară prin poziționarea României ca destinație de turism „verde” (durabil). Vom face acest lucru prin selectarea unor destinații cu potențial de succes din domeniile turism de sănătate, ecoturism, turism cultural urban și rural, turism montan și de litoral și sprijinirea lor printr-un program dedicat pentru a dobândi caracteristicile reale de turism durabil, astfel încât să aibă un rol esențial în definirea brandului de țară și să devină vârful de lance al turismului românesc.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:41 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean