B. Tinerii la timpul prezent

Tinerii sunt tineri ACUM. Și tot la timpul prezent sunt deja activi și implicați în comunitate și în viața socială. De aceea, politicile de tineret trebuie să fie despre nevoile lor actuale și să fie realizate nu doar pentru, dar mai ales împreună cu tinerii. Deși România are documente de politică publică pentru tineret (lege și strategie națională dedicate), acestea sunt cvasinecunoscute, neasumate politic și răspund prea puțin motivațiilor și nevoilor actuale ale tinerilor.

Generația cu cel mai larg acces la educație din istorie, tinerii de azi, se confruntă în același timp și cu unele dintre cele mai mari provocări. Soluțiile nu pot consta în schimbări punctuale, ci într-o schimbare de paradigmă, cu politici integrate și inteligente făcute în primul rând CU și pentru tineri, fără discriminare.

Acest lucru nu înseamnă că toți tinerii trebuie tratați uniform. Cu atât mai mult cu cât faliile tot mai mari dintre generații sunt dublate de diferențe accentuate și în cadrul diverselor categorii de tineri din interiorul aceleiași generații. Accesul la educație și la noi locuri de muncă, digitalizarea și libertatea de mișcare oferă oportunități clare de dezvoltare celor care pot beneficia de ele. În același timp, acestea reprezintă surse de discrepanțe din ce în ce mai mari comparativ cu cei care au un acces limitat (tinerii cu oportunități reduse sau tinerii din categoria NEET – neimplicați în educație sau formare și fără loc de muncă).

Din acest motiv o politică inteligentă pentru tineret presupune ca aceasta să aibă un caracter deopotrivă incluziv, care să acorde o atenție deosebită tinerilor care provin din grupuri vulnerabile și cu risc de excludere socială, și flexibil, pentru a răspunde nevoilor tuturor categoriilor de tineri, în sensul integrării și afirmării acestora în concordanță cu nevoile și aspirațiile lor. Acest lucru va contribui atât la dezvoltarea lor personală și profesională, cât și la fructificarea abilităților lor, care pot fi puse astfel în beneficiul comunității.

Cu o infrastructură care a dispărut și investiții din partea autorităților publice care au ajuns, mai degrabă, simbolice, sectorul de tineret din România a intrat într-un con de umbră în ultimii ani. În mod paradoxal, exploatată inteligent, cu o viziunea coerentă și prin implicarea tuturor actorilor relevanți, această situație îl poate transforma, similar cu dezvoltarea sectorului digital, în unul din domeniile cele mai dinamice, într-un timp relativ scurt. El poate profita de avansul realizat în alte țări, dar și de o serie de programe sau inițiative punctuale precum Capitala Tineretului din România sau dezvoltarea de strategii de tineret (locale și la nivel de județ) sau centre de tineret în tot mai multe localități.

Pentru ca ecosistemul să fie funcțional, este necesar să asigure o bună participare a tinerilor care să fie:

  • diversificată, oferind mai multe modele de intervenție și forme de implicare astfel încât aceștia să poată o alege pe cea mai relevantă și interesantă pentru ei;
  • susținută de resurse: umane, de timp, financiare, experiență (know-how);
  • bazată pe un parteneriat real cu adulții, prin comunicarea așteptărilor și temerilor, negocierea rolurilor, împărțirea responsabilităților și a puterii în funcție de capacitate și nevoi;
  • ancorată în principii de politică publică, nu doar ca tehnică sau formă de implicare, ci fiind prezentă transversal în diferitele politici și strategii organizaționale , comunitare și naționale;
  • atractivă, prin faptul că aduce satisfacția și plăcerea de a fi implicat.

O intervenție punctuală pentru stimularea tinerilor într-un domeniu poate avea un impact cu efect de propagare de undă asupra multor altora; de aceea, este important să privim tinerii sinergic, printr-un mix de politici. PLUS propune un program integrat de politici pentru tineri și politici de tineret transversale, complementare și corelate între ele, care să vizeze domenii diverse precum educația, economia, antreprenoriatul, cultura, turismul, digitalizarea, pentru a enumera doar o parte dintre ele.