B. Orașele inteligente și dezvoltarea urbană

Racordată la prioritățile strategice ale Uniunii Europene, România trebuie și poate să integreze rapid, la nivel guvernamental și la nivelul administrațiilor locale, seturi de măsuri care să favorizeze o nouă generație de tehnologii oferind cetățenilor mijloacele de a acționa pentru o viață mai bună, deopotrivă la nivel individual și colectiv.  Întârzierile în adoptarea la nivel guvernamental a unor asemenea măsuri sunt, de fapt, întârzieri în dezvoltarea economică și socială a comunităților urbane (dar și a celor rurale, aflate mereu în strânsă conexiune cu primele). România dispune de resursa umană calificată și de un mediu antreprenorial de înalt nivel de profesionalism care să-i permită să adopte strategii de dezvoltare urbană și digitală.

PLUS susține integrarea rapidă în planurile de guvernare centrală și locală a normelor europene și internaționale privitoare la dezvoltarea durabilă a orașelor și la depășirea fracturilor numerice care există între categorii de populații ori între regiuni ale țării. Implementarea acestor norme contribuie deopotrivă la consolidarea unei conștiințe civice articulate și ferme, la formarea de cetățeni informați și solidari.

Dintre măsurile pe care vor urmări să le adoptăm, să reținem aici câteva:

PLUS va acționa pentru promovarea e-administrației și a e-guvernării, pentru a transparentiza instituțiile, pentru a ușura comunicarea cu cetățenii și dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale ori sociale locale, precum și pentru a diminua birocrația și costurile diferitelor proceduri administrative.

Suntem adepții mobilității urbane sustenabile. PLUS crede în politici urbane axate pe demotorizare, încurajarea pietonalizării, realizarea de rețele (huburi) periferice, de aceea vom milita pentru dezvoltarea transportului multimodal și pentru decongestionarea traficului urban, asigurând o mai bună planificare a conexiunilor, a parcărilor, a instrumentelor de plată etc.

Planificarea urbană, deopotrivă spațială, temporală și modulară, trebuie să facă recurs la noile tehnologii și la imperativele reducerii poluării, eficienței și regenerării energetice, ale automatizării utilităților și ale monitorizării permanente a parametrilor de mediu, pentru a evita depășirea limitelor admise pentru calitatea vieții și sănătatea oamenilor.

Acordarea de facilități pentru implementarea la nivel local a unor procese integrate, care să asigure interconectarea infrastructurii cu energia, utilitățile și transportul, prin intermediul tehnologiilor digitale. Astfel de măsuri privesc, de exemplu, infrastructurile de utilități (energie electrică, apă potabilă și apă uzată, gaz, deșeuri etc.), dar și rețelele urbane de comunicații sau de iluminat public.

Din experiențele tragice ale ultimilor ani, am învățat că trebuie să ținem seama de utilizarea noilor tehnologii digitale pentru asigurarea ordinii publice, a siguranței cetățenilor, precum și pentru prevenirea unor accidente, calamități sau catastrofe. Într-un oraș inteligent trebuie să scadă timpul de reacție și să crească eficiența serviciilor de intervenție pentru salvarea de vieți omenești; trebuie apoi ca sănătatea oamenilor să rămână o prioritate permanentă pentru un sistem de sănătate în care serviciile sunt îmbunătățite, resursele sunt optimizate, iar costurile reduse, prin recursul la telemedicină sau la dispozitive portabile.

Nu în ultimul rând, dezvoltarea digitală a zonelor urbane trebuie să fie similară cu generarea de venituri suplimentare și cu producția de plusvaloare prin încurajarea industriilor și afacerilor creative, a formării profesionale și a multiplicării huburilor de învățare digitală. Vom sprijini orașele românești să privilegieze inteligența artificială și tehnologiile digitale pentru îmbunătățirea ofertei de servicii turistice și de promovare a specificității locale.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:34 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean