B. Industrii creative și meseriile viitorului

Un loc privilegiat în programul nostru politic îl ocupă susținerea industriilor creative. Acestea se referă la domeniile economice și culturale care se bazează pe creativitatea și talentul indivizilor și care au potențialul de a genera creștere economică și de a crea locuri de muncă prin încurajarea și valorificarea proprietății intelectuale.

Industriile creative – care sunt un veritabil motor al creșterii economice, al coeziunii sociale și al realizării personale – cuprind domenii dintre cele mai diverse, precum publicitatea, arhitectura, arta și piața de artă, meșteșugurile, moda și designul, filmul, fotografia, muzica și artele spectacolului, editarea și publicarea de carte, radioul, televiziunea etc. În plan economic, ele creează valoare adăugată, locuri de muncă, întreprinderi noi și potențial de export și permit, de asemenea, atragerea de investiții străine pentru talentul și ideile românești. În plan personal, creșterea calității vieții se realizează prin stimularea creativității și inovării, în vreme ce la un nivel mai larg, acestea contribuie la punerea în evidență a patrimoniului material și imaterial al României, dar și la promovarea țării ca destinație privilegiată pentru turismul cultural, pentru artiști și creatori în căutare de spații de exprimare.

Apreciem că industriile creative trebuie să devină o prioritate națională pentru a răspunde unui obiectiv fundamental: transformarea, în următorii ani, a României într-un centru de dezvoltare pentru creativitate și tehnologie, care să asigure 10% din PIB-ul României până în 2022/2024.

Considerăm că educația pentru industriile creative se poate realiza prin actualizarea competențelor pentru care sunt pregătiți studenții; actualizarea curriculei universitare în raport cu competențele solicitate în societate; susținerea proiectelor pilot realizate de mediul privat în parteneriat cu instituții academice; realizarea unor programe de familiarizare a profesorilor cu realitățile industriilor; stimularea talentelor de vârf prin introducerea unui program academic de excelență.

Ea va permite, în acest fel, creșterea angajabilității absolvenților de învățământ superior și motivarea talentelor de vârf să rămână sau să se întoarcă în România. Studiile demonstrează că locurile de muncă asociate cu creativitatea au cu 87% mai puține șanse să fie înlocuite de sisteme automatizate în viitor.

Finanțarea industriilor creative trebuie realizată prin orientarea simplificată a antreprenorilor spre resurse, prin transparență în alocarea fondurilor, dar și prin urmărirea performanței proiectelor finanțate. Aceasta se poate realiza prin: cartografierea într-un document unic și accesibil a surselor de finanțare din fonduri UE (și altele) pentru IC; producerea de ghiduri de aplicare cu minimum de birocrație și maximum de eficiență selecție atentă a beneficiarilor: sustenabilitate nu asistență socială; mai bună direcționare a alocărilor bugetare (impunerea unui minimum pentru proiecte culturale și creative); un mai bun control al contribuțiilor mediului privat (concurs de dosare de tip idei noi – fresh idea, cercetare și dezvoltare în creativitate etc.).

PLUS consideră că este esențial ca industriile creative să contribuie la promovarea exporturilor, întrucât produsele lor sunt, pe de o parte, o importantă sursă de venituri pentru bugetul țării și, pe de altă parte, contribuie major la crearea brandului de țară al României.

De aceea, vom transforma în priorități ale guvernării acțiunile pentru: susținerea unor festivaluri internaționale în România în toate domeniile creative; susținerea participărilor românești la festivaluri internaționale (film, teatru, publicitate, muzică, arhitectură, modă etc); promovarea creației artistice și literare românești prin intermediul rețelei ICR, dar și prin intermediul partenerilor publici și privați din țară și din lume; participarea României în rețelele culturale și ale industriilor creative la nivel internațional; atragerea investițiilor străine în industrii creative (stimulare de start-up-uri); organizarea de conferințe și congrese internaționale în România.