A. Patrimoniu și cultură

În forma ei vie și creativă, cultura reflectă tradiția și dezvoltarea, mentalitățile și creativitatea, istoria și specificul comunităților de pe teritoriul României. Cultura ne poate oferi reperele, orizonturile și demnitatea identității individuale și colective, acasă sau peste hotare, și generează coeziune socială, întărind sfera publică și discernământul cetățenilor.

Patrimoniul cultural, împreună cu sectoarele culturale și creative, sunt resurse esențiale pentru identitatea românească și trebuie valorificate durabil pentru dezvoltarea unei societăți prospere. Peisajele culturale de excepție, dublate de o biodiversitate pe măsură, pot adăuga comunităților valoare economică, socială și culturală. Politicile culturale pun oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, prin crearea de punți între ei și comunități, între rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați și cei rămași, tradiții și noi tehnologii, între trecut și viitor.

La nivel național se poate însă spune că persistă o mentalitate administrativă de plasare în plan secund, dacă nu chiar de desconsiderare totală a culturii. Bugetul alocat prin ministerul de resort a fost din ce în ce mai mic, sumele alocate fiind tratate drept cheltuieli și nu investiții. Din această perspectivă, scăderea constantă a consumului cultural este o consecință gravă, cu implicații multiple la nivelul societății.

În privința patrimoniului cultural național se constată lipsa unui sistem de evidență integrată a monumentelor, siturilor și peisajelor culturale, care să fie corelat cu restul bazelor de date din sectorul planificării teritoriale. Patrimoniul cultural mobil este spoliat prin furturi, distrugerea siturilor arheologice prin săpături neautorizate, exporturi ilegale și distrugeri este un rezultat al lipsei sau al inadecvării sistemelor de protecție și pază, dar și al unei necorelări între sancțiuni și recompense ale potențialilor descoperitori. Patrimoniul cultural trebuie considerat ca fiind de utilitate publică, obiectiv al intereselor de securitate națională angajând responsabilitatea statului, așa cum decurge ea din Constituție.

Creativitatea este componenta esențială a sistemului cultural. Cultura favorizează dezvoltarea și asumarea identității locale și regionale, prin valorificarea potențialului creativ și de inovație al oamenilor. Totodată, prin creativitatea culturală se educă sensibilitatea față de nevoia protejării corespunzătoare a patrimoniului cultural și conștientizarea valorii acestuia de către comunitate.

Întrucât cultura română se exprimă tot mai vizibil în circuitul cultural internațional, este necesară recunoașterea la nivelul factorilor de decizie a importanței pe care aceasta o are în favorizarea toleranței, a cunoașterii celuilalt și a diversității, care pot fi apreciate drept valori favorizând afirmarea creativității românești în dialogul intercultural la nivel mondial.

Proiectul strategic de țară România competitivă, lansat în 2016, stabilește principalele domenii și măsuri care „să ducă România către o dezvoltare sustenabilă tradusă în limbaj economic prin convergența nivelului PIB/locuitor la nivelul celui din țările europene dezvoltate”, iar sectoarele culturale și creative sunt apreciate drept domeniu prioritar de stimulare a productivității.

În spiritul prevederilor Noii agende europene pentru cultură și a Planul de lucru în domeniul culturii 2019-2022, se vor urmări, cu precădere în sectorul cultural, dezvoltarea unor modele durabile de protejare și valorificare a patrimoniului cultural, asigurarea coeziunii și bunăstării în societate prin cultură, construcția unui ecosistem care să susțină artiștii, profesioniștii din domeniul cultural și creativ și conținutul european, garantarea egalității de gen și consolidarea relațiilor culturale internaționale.

 

Ne dorim o Românie a culturii vii, deschise și inovatoare, bazată pe valori autentice și dezvoltată prin creație și inovare, educație și acces neîngrădit la producțiile și resursele culturale. Cultura devine astfel un promotor al valorilor și principiilor în care credem și pe baza cărora vom construi viitorul nostru și al copiilor noștri.

 

PLUS vrea să reclădească speranța românilor într-un viitor mai bun și încrederea unora în ceilalți. Noi considerăm că prin cultura împărtășită, oamenii pot învăța mai bine să spere, să se înțeleagă între ei și să prospere împreună.  Cultura trebuie să devină un catalizator în proiectele cu caracter incluziv și în cele care au o reală relevanță la nivel național sau comunitar.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:35 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean