A. Inovare și noi tehnologii

România are șansa istorică de a se dezvolta prin adoptarea accelerată a tehnologiei în mediul public, prin crearea unui cadru favorabil și stimularea adoptării instrumentelor digitale, a automatizării și a investițiilor în tehnologie în cel privat. România dezvoltării durabile trebuie să fie produsul cooperării active dintre un stat facilitator și cetățeanul responsabil, implicat activ în procesul de guvernare și deschis către utilizarea tehnologiilor digitale. Această cooperare se întemeiază pe un model de contract social, bazat pe principiile unei societăți deschise, care garantează cetățeanului accesul în timp real la informații de calitate și care îl implică în mod nemijlocit în procesul decizional. Tranziția către o societate a viitorului competitivă, creatoare de bunăstare, presupune un ecosistem antreprenorial efervescent, ce presupune regândirea sistemului educației formale prinsă în tipare conservatoare și cu o solidă tradiție ȘTIM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).

Racordarea la standarde și bune practici europene și internaționale și colaborările dincolo de granițe devin măsura succesului în orice inițiativă ce presupune infrastructură digitală, interoperabilitate și o Piață Digitală Unică. România poate juca un rol major ca parte a economiei digitale europene, dar trebuie să-și alinieze reglementările și legislația la cea europeană, urmărind în același timp atingerea indicatorilor pentru acest sector. Un model de guvernanță digitală simplificat, sigur și dinamic, care să stimuleze  competitivitatea și transparența în cheltuirea banului public, este piatra de temelie a unei administrații eficiente. Proiectul nostru de țară va reflecta în viața de zi cu zi a cetățeanului beneficiile pe care lumea de mâine ni le-a făcut deja accesibile prin tehnologie. O guvernare ce respectă cetățenii are datoria de a aduce aceste beneficii prin proiecte inteligente în satele și orașele din România. Considerăm că România dispune de toate avantajele necesare pentru a fi în avangarda europeană și globală a transformărilor digitale, într-o eră în care viitorul societății, al democrației și al guvernării este eminamente digital.

Tehnologia facilitează interacțiunea dintre cetățean și stat, punându-l pe cel dintâi în centrul politicilor publice, oferind spații noi de implicare civică, politică și socială până acum inaccesibile. Statul poate deveni cu adevărat deschis, transparent în administrarea bunului public, atât prin eficiența serviciilor, cât și prin crearea cadrului pentru ca noile oportunități pentru inovații disruptive să se nască și să se dezvolte în România.

La nivel global, economia și societatea vor fi afectate de transformările tehnologice, iar țările care nu își stabilesc ca prioritate integrarea transversală a tehnologiei la toate nivelurile economiei și societății, sprijinind și finanțând inovația digitală, nu doar că vor pierde șanse, ci vor și avea de suferit. Digitalizarea și inovarea prin tehnologie ar putea deveni principalul motor de creștere economică sustenabilă și de reducere a faliilor și dezechilibrelor economice și sociale: între urban și rural, între diaspora și acasă, prin politici incluzive și vizionare. Ne dorim o Românie care să participe la competiția globală și să devină un lider în acest domeniu în care are un potențial atât de important.

Apreciem că această participare trebuie să se concretizeze printr-un set de politici clare, de măsuri și procese de guvernare digitală, prin inovare și noi tehnologii, politici care să permită reorganizarea și dezvoltarea  (eficientizarea și transparentizarea) tuturor serviciilor publice. Avem în vedere crearea unui sistem informatic integrat care să permită ca solicitarea datelor cetățenilor și entităților să se facă o singură dată, pe baza unui set de standardizat de date, cu respectarea GDPR (Regulamentul General de Protecția Datelor).

În mod firesc, una dintre măsurile tehnice trebuie să fie creșterea conectivității la internet fix și mobil la nivel național și dezvoltarea infrastructurii pentru tehnologia 5G, precum și promovarea și susținerea companiilor românești cu caracter tehnologic în vederea internaționalizării lor.

Adoptarea unor asemenea măsuri este posibilă în măsura în care vom stimula reforma sistemului de învățământ prin accelerarea dezvoltării componentei digitale pentru toate disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, dar și prin dezvoltarea unui cadru legislativ complet specific domeniului Inovație, Cercetare și Dezvoltare tehnologică, în conformitate cu legislația și recomandările europene.


Versiune #2
Creat la Fri, Mar 13, 2020 2:34 PM de Sorin Sfirlogea
Modificat la Thu, Apr 23, 2020 7:42 AM de Mariana Țînțărean