Proiectul România posibilă

Lumea în care trăim se găsește într-o transformare mai accelerată decât oricând. Economia globală trece prin schimbări structurale majore pe fondul revoluției digitale care testează adaptabilitatea educației și a sectoarelor economice tradiționale, creează noi oportunități de afaceri și modifică substanțial piața muncii. Schimbările climatice au și vor avea un efect disruptiv asupra economiei dar și a societății în ansamblul său, cu repercusiuni asupra sănătății, habitatelor sau accesului la resurse naturale esențiale supraviețuirii.

Proiectul „România posibilă”, răspunsul PLUS la marile provocări ale lumii contemporane

Lumea în care trăim se găsește într-o transformare mai accelerată decât oricând. Economia globală...

România solidară și sănătoasă

România verde - Pactul ecologic pentru dezvoltare durabilă

România conectată – Lider european al politicilor digitale

România creativă și educată

România muncii și a competitivității

România actor european și garant al securității regionale

Pilonii acțiunii politice PLUS

Introducere partea II - obiective și direcții de acțiune

Dragă cititorule! Te invit să citești, înainte de toate, cele câteva rânduri de mai jos. PLUS ...

Rezultate căutare