Tranziția energetică, eficiență energetică și reducerea amprentei de carbon

Prioritizarea achizițiilor de automobile electrice, hibride și cele pe combustibili alternativi (CNG/ LNG).

Adoptarea unui Pachet de măsuri urgente pentru reducerea poluării în cele mai afectate orașe, inclusiv programe naționale și locale de înverzire urbană, în corelare cu reformele PLUS de planificare urbană.

Reglementarea de urgență a construcției de clădiri noi cu materialele eficiente (energetic și din punct de vedere al mediului, conectarea la rețele centralizate de încălzire și răcire, automatizarea și personalizarea consumului de energie și încurajarea construirii de clădiri nZEB (cu emisii nete zero/pozitive energetic/„carbon neutral”).

Adoptarea imediată de reguli clare privind renovarea și reabilitarea clădirilor existente și demararea unui program național de reabilitare a clădirilor publice.

Stabilirea unui set de indicatori de performanță pentru managerii clădirilor cu un punctaj în evaluarea anuală a performanței pe indicatori ce țin de eficiență energetică și reducerea amprentei de carbon.