Susținerea industriilor creative

Finanțarea industriilor creative prin orientarea simplificată a antreprenorilor spre resurse, prin transparență în alocarea fondurilor, dar și prin urmărirea performanței proiectelor finanțate.

Promovarea exporturilor, astfel încât produsele industriilor creative să devină o importantă sursă de venituri pentru bugetul țării și să contribuie major la crearea brandului de țară al României.