Siguranța elevilor

Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței la incendiu si cutremur (peste 3.000 de unități școlare inventariate și expertizate de Banca Mondială care se află în această situație). Demararea, în primele șase luni de guvernare, a achizițiilor pentru reabilitarea tuturor acestor unități, oferind cadrul de concurență loială pentru toate firmele românești din diaspora care activează în domeniul construcțiilor și amenajărilor de a participa în aceste licitații.

Suplimentarea fondurilor pentru asigurarea transportului în siguranță pentru toți elevii aflați la distanță de unitățile de învățământ.

Dezvoltarea programului „Educație pentru sănătate” pe parcursul anilor de învățământ primar și gimnazial, care să includă componente de informare preventivă și educație pentru siguranță și evitarea pericolelor, cu referire la toate pericolele la care pot fi expuși elevii - agresivitate și cazuri de bullying, fumatul, utilizarea unor substanțe narcotice și ilegale, dar și pentru a face față la situații de risc de incendiu, cutremur sau inundație.