Reforma administrației

Un guvern mai suplu: reforma administrației centrale prin reducerea numărului de ministere în urma clarificării, standardizării și raționalizării mandatelor și obiectivelor instituțiilor centrale.

Auditarea externă a tuturor agențiilor guvernamentale și a structurilor din subordinea și coordonarea administrației publice centrale.


Reașezarea funcțiilor publice de conducere prin actualizarea indicatorilor de performanță și a fișelor de post pentru întreaga administrație centrală. Scoaterea la concurs în primul an a tuturor posturilor de conducere din administrația centrală, cu proceduri de recrutare și selecție standardizate, transparente, pe bază de merit.

Consolidarea procesului de guvernanță publică coordonată la nivel de centru al Guvernului prin consolidarea Cancelariei prim-ministrului, crearea unui secretariat de coordonare al politicilor europene și a Secretariatului pentru Modernizarea Administrației Publice și întărirea rolului Coordonatorului pentru Tehnologia Informației.

Actualizarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică în acord cu noile tendințe sociale (inclusiv evoluția tehnologică) și asigurarea unor mecanisme prin care să fie aplicate în realitate.

Reformarea instituțiilor și legislației din România ce sprijină românii din străinătate și formularea unui cadru legal, precum și a unui mod de guvernare care să reflecte noile cerințe bugetare ale fenomenului diaspora.

Demararea urgentă a proceselor de transparentizare, de simplificare și debirocratizare și de
digitalizare a serviciilor publice.


Facilitarea revenirii oricărui român din Diaspora prin simplificarea procedurilor administrative, recunoașterea mai rapidă și mai simplă a documentelor, reintegrare școalară și identificarea de soluții pentru a permite o tranziție rapidă și ușoară la revenire.