Reformă instituțională

Auditarea, evaluarea și redimensionarea misiunilor diplomatice în conformitate cu prioritățile de politică externă ale României și oportunitățile globale și sporirea și eficientizarea folosirii resurselor administrative și financiare.

Dezvoltarea unui serviciu de diplomație economică pe criterii de performanță, cu creșterea numărului de atașați economici bine pregătiți în statele cu oportunități economice și comerciale bilaterale.

Dezvoltarea de noi servicii consulare, în fiecare stat cu peste 100.000 de români rezidenți, pentru apărarea drepturilor fundamentale și de muncă, de asistență pentru probleme de familie, repatriere sau reîntoarcere în România.