Reanalizarea și ajustarea Master Planului de investiții în turism

Reanalizarea și ajustarea Master Planului de investiții în turism, în acord cu conceptele de dezvoltare promovate de destinații prin intermediul OMD-urilor și asigurarea cadrului pentru parteneriate public-private.