Profesionalizare, depolitizare și centrarea pe soluții

Implementarea unui set de indicatori de calitate pentru serviciile sociale axate pe calitatea și impactul asupra beneficiarului și a comunității, în paralel cu asigurarea unui cadru accesibil pentru toți furnizorii autorizați, în care finanțarea să urmeze beneficiarul și calitatea.

Implementarea de mecanisme feedback și evaluare a calității și accesului din partea beneficiarilor și după caz a aparținătorilor acestora.

Înființarea unui centru național de inovare socială care să analizeze soluțiile dezvoltate de ONG-uri, grupuri civice, autorități publice (inclusiv locale) și să creeze propuneri de scalare a programelor, să faciliteze schimbul de bune practici și analiza comparativă cost-beneficiu a intervențiilor.


Versiune #1
Creat la Thu, Oct 10, 2019 8:11 AM de Erika Stanciu
Modificat la Thu, Oct 10, 2019 8:13 AM de Erika Stanciu