Politici fiscal-bugetare

Trecerea treptată spre politici fiscal-bugetare corelate cu ciclul economic și luarea de măsuri de reechilibrare a bugetului și apropiere de Obiectivele pe Termen Mediu.

Adoptarea de politici fiscale care să conducă la îmbunătățirea semnificativă a colectării impozitelor, în special reducerea gap-ului de TVA, prin: modernizarea legislației, administrare eficace etc.

Instituirea unui control strict al cheltuielilor bugetare, implementarea unui sistem efectiv de bugetare pe bază de performanță, cuplat cu extinderea, generalizarea analizei și evaluarea cheltuielilor publice pe sectoare (spending reviews) și un sistem efectiv de credite de angajament și bugetare pe termen mediu în special în ceea ce privește investițiile publice.

Crearea unui spațiu fiscal cât mai semnificativ pentru relansarea investițiilor publice, în special în domeniul infrastructurii de importanță națională.