Politici de mobilitate

Reformularea politicilor publice în domeniul transportului pentru a deveni politici publice privind mobilitatea cetățenilor și a mărfurilor.

Elaborarea unui plan național și de planuri județene de mobilitate adaptate la mobilitatea durabilă.

Crearea de Puncte de Mobilitate inteligente în centrele orașelor, la sat și la periferie.

Crearea la nivelul guvernamental de platforme de „sharing transportation” pentru persoane și marfă.