Politica de cadre

Reformarea corpului diplomatic și consular român și a Ministerului Afacerilor Externe, prin actualizarea metodologiei de concurs, îmbunătățirea metodologiei de promovare și evaluarea performanței diplomaților români în baza unor criterii clare de competență și profesionalism. Cei mai buni profesioniști din politica externă românească trebuie să acceadă la poziții de conducere și să fie valorificați în serviciul țării.

Elaborarea unei scheme de carieră pentru a încuraja mobilitatea profesională a diplomaților români, rotația personalului și acoperirea echitabilă a tuturor zonelor geografice de interes pentru diplomația română, oferind predictibilitatea și stabilitatea necesare unei cariere de lungă durată în diplomație.

Crearea unui mecanism de susținere a diplomaților români pentru a candida cu succes la poziții de management în instituții europene și internaționale.