Orientare strategică

Demararea de demersuri diplomatice și de politică externă la nivel înalt care să valorifice rolul crescut pe care România îl poate juca în construcția UE și în relația UE-SUA, prin aprofundarea și consolidarea direcțiilor de politică externă strategice ale României: apartenența la și integrarea în Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, și apartenența la NATO.

Demararea de demersuri diplomatice pentru consolidarea parteneriatelor strategice ale României cu marile democrații și încheierea de noi parteneriate strategice pentru creșterea rolului României în plan internațional, incluzând drepturile omului și valorile pe care se întemeiază Uniunea Europeană în configurarea oricărei opțiuni de politică externă a țării.

Stabilirea unui cadru strategic de cooperare cu Marea Britanie după Brexit, aliniat cu cadrul general de cooperare pe care-l va adopta UE cu fostul său stat-membru, oferind cetățenilor britanici aceleași facilități de care se vor bucura și cetățenii români care au ales sau vor alege să studieze ori să muncească în Marea Britanie.

Demararea de programe și proiecte concrete de interconectare reală a infrastructurii de transport, energie și digital cu Republica Moldova, a cărei aderare la Uniunea Europeană trebuie să se producă înainte de 2030.