Mediu antropic sănătos

Transparentizare urgentă și continuă a informațiilor de interes public general legate de mediul locuit și de activitățile cu impact asupra mediului, pentru informarea corectă și continuă a cetățenilor cu privire la factorii de mediu care afectează sănătatea și calitatea vieții.

Elaborarea planurilor de măsuri de îmbunătățire a parametrilor de mediu critici pentru sănătatea cetățenilor acordând prioritate problemelor legate de poluarea aerului și a apelor, de colectarea și gestionarea deșeurilor, luând în calcul inclusiv impactul asupra climei.