Infrastructură, amenajare și planificare teritorială, investiții publice

Realizarea unui program și a unui set de modificări legislative care să integreze toate investițiile în infrastructură și lucrări publice, să asigure coordonarea alocărilor financiare, prioritizarea proiectelor în funcție de obiectivele care trebuie atinse (necesități, dar și particularități locale) și să asigure transparența procesului de investiții publice.

Realizarea unui audit al programelor și proiectelor de lucrări publice contractate, demarate și executate în ultimii cinci ani. Continuarea lucrărilor de infrastructură de transport începute, cu o monitorizare atentă a șantierelor pe bază de indicatori de performanță.

Redefinirea procesului de investiții publice pe baza criteriilor de valoare ale proiectului și obligativitatea achiziției publice de interes major prin organizarea de concursuri de soluții a căror procedura și reglementare să introducă jurizarea cu experți din domeniile conexe ale obiectivului.

Completarea bazelor de date pe domeniile teritoriului (cadastru, registru agricol, inventarul pădurilor, registrul digital al construcțiilor, repertoriul arheologic național, lista monumentelor istorice etc.) pentru a putea gestiona teritoriul în cunoștință de cauză (investiția în mijloace tehnologice de ultima oră pentru cartarea României pe toate planurile este o necesitate pentru
a stopa dezvoltarea și exploatarea haotică a resurselor de orice fel și, în același timp, pentru a putea planifica o dezvoltare coerentă și armonioasă a localităților).


Versiune #2
Creat la Thu, Oct 10, 2019 9:32 AM de Erika Stanciu
Modificat la Thu, Oct 10, 2019 9:34 AM de Erika Stanciu