Eliminarea risipei banului public

Optimizarea achizițiilor publice: reforma SEAP, introducerea listelor negre, centralizarea achizițiilor-cadru pentru bunuri și servicii de bază necesare administrației.Înlăturarea disfuncționalităților de pe întregul circuit al livrării de servicii publice și desființarea instituțiilor publice redundante sau tip căpușă.

Demararea unei reforme de generalizare a serviciilor partajate (shared services) în administrația publică.

Extinderea culturii de evaluare pe baza bunelor practici UE (analiză de impact ex-ante, monitorizare, ex-post) și pentru fondurile publice naționale, fără excepții.

Regândirea și chiar desființarea programelor de cheltuieli realizate arbitrar și fără prioritizare și fundamentare (ex: PNDL), precum și generalizarea bugetării pe bază de performanță.

Consolidarea Pilonului 2 de pensii și eliminarea pensiilor speciale nejustificate.


Versiune #1
Creat la Thu, Oct 10, 2019 9:48 AM de Erika Stanciu
Modificat la Thu, Oct 10, 2019 9:51 AM de Erika Stanciu