Eliminarea ineficienței și transparentizarea

Inventarierea urgentă a activelor digitale ale statului și reorientarea sistemelor informatice neutilizate sau depreciate, eliminând risipa și dezvoltând guvernarea electronică într-un mod sistematic și structurat care evită suprapuneri de funcționalități.

Demararea unui proces amplu de evaluare a fluxurilor de lucru din administrație și regândirea lor pentru un mediu de lucru digital, în paralel cu evaluarea fluxurilor de interacțiune ale cetățenilor cu instituțiile statului și eliminarea, simplificarea sau eficientizarea tuturor acestor interacțiuni prin digitalizare.

Reactivarea „Comisiei de tăiat hârtii” ca instrument permanent de eliminare sau reducere a costurilor administrative cauzate de birocrație, inclusiv cu monitorizarea permanentă a progresului

Deschiderea tuturor seturilor de date cu caracter neconfidențial disponibile administrației centrale, pentru încurajarea inițiativelor de antreprenoriat civic și pentru transparentizarea actului de guvernare.


Versiune #1
Creat la Thu, Oct 10, 2019 11:08 AM de Erika Stanciu
Modificat la Thu, Oct 10, 2019 11:10 AM de Erika Stanciu