Elaborarea rapidă a unui concept de marketing turistic

Elaborarea rapidă a unui concept de marketing turistic care, dincolo de actualizarea gândirii de promovare a turismului românesc, să stabilească un calendar de participare la târguri internaționale bazat pe oportunități și creionarea de piețe țintă, să redefinească conceptul de prezentare a României la târguri internaționale pe baza de destinații și activități, să implice destinațiile și sectorul privat asociativ în prezentarea la târguri și să redefinească schema de minimis propusă pentru participarea agenților economici la târguri.