Educație și inovație digitală

Alcătuirea unei strategii naționale pentru tehnologiile viitorului (inteligență artificială și blockchain), cu obiectivul de a poziționa România în avangarda dezvoltării și utilizării de aplicații bazate pe aceste tehnologii la nivel European, în paralel cu actualizarea Manifestului pentru România Digitală și asumarea ambelor documente la nivel de Guvern, Parlament și Președinție.

Demararea unei scheme de colaborare cu și susținere a companiilor și organizațiilor care fie dezvoltă competențe digitale de bază, fie derulează programe de reconversie profesională pentru persoane defavorizate. Dezvoltarea, în consultare cu industria, a noi programe de formare sau reconversie profesională conform necesităților pieței.

Susținerea înființării a minimum 3 hub-uri de inovație digitală (Digital Innovation Hubs / DIHs) și a acreditării lor la nivel european, axate pe industriile cu potențial înalt de digitalizare – industria auto, industria de apărare, industria de sănătate și agricultură – și conectarea acestor hub-uri la rețeaua europeană.

Înființarea de structuri care să asigure promovarea comercializării rezultatelor ce provin din cercetare și dezvoltare, protejarea proprietății intelectuale și a antreprenoriatului tehnologic disruptiv.