Detensionarea pieței muncii

Reformarea Serviciului Public de Ocupare (SPO - ANOFM) și concentrarea prioritară pe măsuri active de ocupare și pe consiliere, în special pentru categoriile vulnerabile (e.g. tineri, persoane cu dizabilități etc).

Investiții în calificare și recalificare, în formarea pe tot parcursul vieții, în impulsionarea învățământului profesional și tehnic (IPT) și a formei de învățământ dual în special, susținerea educației antreprenoriale și financiare.

Implementarea urgentă și eficientă a Garanției pentru Tineret.

Flexibilizarea politicilor și procedurilor legate de atragerea de talent din afara granițelor.