Combaterea sărăciei energetice

Redefinirea noțiunii de „client vulnerabil” și introducerea celei de „sărăcie energetică” în așa fel încât acestea să reflecte complexitatea reală a fenomenelor cu care se confruntă peste 20% din populație.

Alcătuirea unui plan de acțiuni pentru acces universal la energie, prin colaborare cu autoritățile locale, cu remedii financiare (directe sau prin sistemul de asistență socială), non-financiare (de ex: nedeconectarea, în special în sezonul rece) și structurale (eficiență energetică).

Intervenție imediată pentru a conecta minimum 10.000 de gospodării la electricitate - fie la rețea, fie prin soluții individuale (prosumator) și mai ales pe baza energiei regenerabile.