Combaterea excluziunii de la servicii publice sociale și socio-educaționale

Normarea tuturor drepturilor cetățenilor de a solicita orice refuz de servicii exclusiv în scris și motivat de către instituție, precum și afișarea în toate instituțiile publice responsabile, vizibil, a modalităților de reclamare și asistență (similar cu comunicarea pentru protecția consumatorului).


Demararea de investiții pentru asigurarea infrastructurii critice de protecție și asistență socială (de exemplu: centre de urgență pentru victimele violenței domestice în fiecare județ, centre respiro pentru copii și adulți cu dizabilități, case de tip familial pentru copii din sistemul de protecție, creșe și grădinițe noi).