Biodiversitatea utilizată în beneficiul comunităților locale

Asigurarea managementului eficient al ariilor natural protejate: Refacerea sistemului de administrare a ariilor naturale protejate, pe baza modelului de guvernare și management delegat și participativ cu alocare bugetară de stat, astfel încât societatea civilă și mediul de afaceri să poată contribui la managementul eficient al ariilor protejate.

Reducerea riscurilor de conflicte om - carnivore mari prin inițierea de sisteme locale eficiente de prevenire și reducere a pagubelor provocate de fauna sălbatică și de compensare eficientă a pagubelor.