Înlăturarea blocajelor din marile investiții printr-o monitorizare permanentă și o cercetare prioritară a resurselor de patrimoniu cultural

Realizarea unei politici publice intersectoriale (cultură - transporturi) pentru crearea cadrului legal prin care statul român să-și asume direct și prioritar obligativitatea de a avea degrevate terenurile aferente investițiilor de sarcini administrative care privesc protejarea patrimoniului.

Realizarea unei politici publice intersectoriale (cultură - agricultură) pentru compensarea prin subvenții a terenurilor agricole care conțin monumente și situri care se degradează accentuat prin lucrări curente.