Viziunea PLUS

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi să aibă o VIAȚĂ DE CALITATE, construită de CETĂȚENI ACTIVI ȘI RESPONSABILI, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor COMUNITĂȚI PUTERNICE. Pentru asta, avem nevoie de un STAT RESPONSABIL, care asigură cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE. Pentru a pune în practică această viziune, PLUS pune oamenii în centrul unei societăți dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punți între cetățeni și comunități, rural și urban, tineri și vârstnici, cei plecați din țară și cei rămași aici, tradiții și noi tehnologii, trecut și viitor. O societate durabilă, care caută continuu soluții și remediază erorile în sistem pentru un viitor pe care îl creăm împreună. România are toate ingredientele necesare pentru a deveni un stat dezvoltat, puternic și stabil, însă vechea clasă politică, ce a guvernat în majoritatea perioadei de după Revoluție, a irosit oportunitate după oportunitate și a construit, an după an, un stat clientelar, ineficient, greoi, împovărat de corupție și nepotism și administrat cu incompetență și cu indiferență față de cetățean. Pentru a ne redresa și a ne atinge potențialul neîmplinit până în prezent, este nevoie de o serie de măsuri urgente și de reforme care să reașeze societatea pe un făgaș normal și care să deschidă calea unei guvernări stabile, mature, de lungă durată, în interesul țării și al cetățenilor. PLUS dorește să construiască o guvernare participativă: întreaga societate trebuie să se coaguleze în jurul unor reforme de reașezare a statului pe fundamente solide, cu idei și viziune din partea cetățenilor, prin consultări ample și dezbateri publice. Unele soluții și reforme, necesare pentru dezvoltarea societății românești pe termen lung, trebuie să vină de la cetățeni și au nevoie de implicarea lor directă.

Ne dorim o țară în care fiecare dintre noi are o viață de calitate

Construită de cetățeni activi și responsabili, care își aduc contribuția la realizarea și menținerea unor comunități puternice. Pentru asta avem nevoie de un stat responsabil care asigură cadrul și sprijinul necesar pentru construirea unei Românii prospere, cu loc și identitate bine definite în UE.

VIAȚĂ DE CALITATE
O viață de calitate este esențială pentru ca cetățenii români să-și recapete încrederea în autorități și în cei din jur pentru împlinirea aspirațiilor lor. Acest lucru se bazează pe respectarea drepturilor și libertăților lor fundamentale, precum și pe o societate în care solidaritatea este o valoare fundamentală.
Un stat responsabil, în care cetățenii activi formează comunități puternice și solidare, creează șansele și condițiile unei vieți de calitate pentru toți membrii săi.

O viață de calitate este posibilă, pentru fiecare cetățean, doar într-un mediu natural funcțional și echilibrat și într-un mediu construit care sunt favorabile sănătății, garantează securitatea alimentară și asigură hrană de calitate,precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale. O viață de calitate presupune acces la educație, sănătate și la cultură, la activități culturale și spirituale,
la natură și la orașe inteligente.

O viață de calitate se împlinește într-un mediu economic care asigură locuri de muncă, oferă oportunități de realizare profesională și venituri, precum și un echilibru rezonabil între muncă și timp liber, ca premise obligatorii pentru ca fiecare cetățean să-și atingă propriile aspirații.

O viață de calitate înseamnă funcționarea ireproșabilă a administrației și a instituțiilor publice,
care au în centru respectul față de cetățeni și drepturile lor.


CETĂȚENI ACTIVI
Cetățenii activi participă la viața comunității, conștienți fiind atât de drepturi, cât și de îndatoriri ca membri ai societății. Acționează proactiv și în mod solidar cu semenii lor prin angajare informată în viața publică (deopotrivă politică, civică și economică), prin exercitarea dreptului de vot ca o datorie morală față de comunitate și responsabilizarea decidenților prin mecanisme și instrumente digitale de transparentizare a activității acestora.

COMUNITĂȚI PUTERNICE
Viața de calitate favorizează crearea de comunități puternice prin dezvoltarea relațiilor sociale și oferă un cadru favorabil pentru condiții de trai la standarde ridicate. În viziunea PLUS, națiunea are o profundă dimensiune civică și se bazează pe comunități puternice. Acestea funcționează atât în sens administrativ, cât și profesional sau valoric. Comunitățile puternice au ca liant cultura, spiritul asociativ și solidaritatea, iar ca obiective promovarea competenței, prosperității și progresului social, prin consolidarea clasei de mijloc a societății românești și manifestarea empatiei în raport cu toți membrii acesteia, ceea ce generează încredere socială.

STAT RESPONSABIL
În viziunea PLUS, România trebuie să devină un stat responsabil, pentru care cetățeanul este partenerul principal. Statul creează oportunități pentru cetățenia activă, garantează domnia legii și egalitatea de tratament a tuturor cetățenilor săi, cărora le pune la dispoziție o guvernare și o administrație eficientă, transparentă și predictibilă. Totodată, un stat responsabil își asumă reducerea sărăciei, este solidar cu cei vulnerabili (în spiritul echității sociale) și garantează accesul tuturor cetățenilor la educație și cultură, sănătate și servicii publice de calitate.
Responsabilitatea statului implică, de asemenea, respectarea diversității etnice, lingvistice și religioase.

Viziunea poate fi realizată doar dacă guvernele ce vor urma își vor stabili obiective clare pentru atingerea parametrilor descriși mai sus. Propunerile de pachete de măsuri prezentate în continuare sunt de importanță critică pentru așezarea țării noastre pe făgașul ce va duce la realizarea viziunii. Ele sunt, în multe cazuri, interconectate dincolo de ”granițele” domeniilor sub care sunt formulate. Un exemplu evident în acest sens îl reprezintă pachetul de măsuri care se referă la stimularea antreprenoriatului.
Măsuri care pot fi lansate în regim de urgență pentru a asigura un cadru legislativ simplu și stabil, asociat cu un cadru fiscal stabil, împreună cu programe de educație adaptate nevoilor de antreprenoriat, pot crea cadrul necesar pentru ca cetățeni activi, întreprinzători, să dezvolte afaceri existente sau să inițieze noi afaceri bazate pe utilizarea responsabilă a resurselor și pe
respectarea valorilor noastre naturale și culturale.