Politică fiscal-bugetară

România abundă de oportunități de dezvoltare economică neexploatate. Resursele sunt fie risipite, fie utilizate ineficient. Cele câteva oaze de competitivitate sunt mai degrabă sufocate de un climat instabil de reglementare, de neîncredere și de dificultatea accesului la factorii de producție – muncă, infrastructură, capital. Resursele naturale se consumă haotic, mediul natural și social se degradează încet, dar sigur. Resursa umană este în declin, atât cantitativ (migrație, natalitate, morbiditate), cât și calitativ (educație). Politica fiscal-bugetară trebuie să asigure stabilitatea și predictibilitatea necesare pentru o creștere economică sustenabilă, bazată pe transparență și cunoaștere, să genereze resursele pentru relansarea investițiilor publice menite să asigure viața de calitate a cetățenilor prin susținerea unor comunități puternice și să reda încrederea actorilor economici și antreprenorilor pentru a impulsiona dezvoltarea competitivă a țării.

Rezultate căutare