Mediu și resurse naturale

Mediul natural este o opțiune strategică pentru România, în care trebuie să investim nu doar pentru sănătatea cetățenilor, ci și pentru că este insuficient valorificat în raport cu potențialul său. Principiul care trebuie să ne ghideze în valorificarea resurselor naturale este acela al solidarității între generații. Trebuie să le lăsăm copiilor și nepoților noștri același potențial de resurse sau chiar să învățăm cum să-l creștem calitativ și cantitativ pentru acele resurse unde este posibil (lemn, apă, aer). Mediul antropic generează și se confruntă cu probleme majore de degradare a factorilor de mediu. Degradarea continuă a calității aerului, apei și solului are un impact negativ și crește costurile de trai nu doar în interiorul marilor aglomerări antropice, dar și în zonele învecinate.

Rezultate căutare