Energie

Având ca prioritate asigurarea securității energetice a României, PLUS sprijină dezvoltarea rațională a resurselor naturale ale României și tranziţia către un sector energetic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră și acordă prioritate surselor de energie și proiectelor care pot contribui semnificativ la atingerea obiectivelor de mediu din Acordul de la Paris și a Agendei ONU pentru Dezvoltare Durabilă 2030 în condiții de suportabilitate pentru cetățenii români și cu accent pe reducerea sărăciei. În viziunea PLUS, securitatea energetică înseamnă:
accesibilitate, suportabilitate, flexibilitate și, mai presus de orice, energie curată.

Rezultate căutare